Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia saleziána Titusa Zemana

(29. november 2012) – Vďaka Božej milosti dňa 7. decembra 2012 ukončíme diecéznu fázu procesu blahorečenia Božieho služobníka saleziána Titusa Zemana (www.tituszeman.sk )

Verejné záverečné zasadnutie Arcibiskupského Tribunálu procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana sa uskutoční 7. decembra 2012 o 15.00 v aule Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave na Kapitulskej ulici. Zasadania sa zúčastní aj generálny postulátor saleziánskej rodiny don Pierluigi Cameroni SDB z Ríma.

Po skončení zasadania Tribunálu bude o 17.00 v Katedrále sv. Martina ďakovná svätá omša, ktorej bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Titus Zeman sa narodil v Bratislave – Vajnoroch takmer pred sto rokmi (4.1.1915). Ako dvadsaťpäťročný sa stal saleziánskym kňazom a pôsobil ako kaplán, školský radca a profesor chémie. Po zrušení kláštorov v roku 1950 zorganizoval a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Prevádzal mladých spolubratov, aby mohli pokračovať v príprave na svoje životné poslanie. Pri treťom pokuse bol zatknutý a následne vypočúvaný, mučený a odsúdený na 25 rokov väzenia. V roku 1969, necelých päť rokov po podmienečnom prepustení, zomrel na následky mučenia a väznenia v Bratislave.

Snaha slovenských saleziánov a veriacich o blahorečenie dona Titusa Zemana takto zaznamenala ďalší výrazný úspech v predpísanom procese. Po necelej trojročnej práci sa všetky zozbierané materiály (svedectvá, archívne údaje, historické správy a lekárske posudky) po piatkovom procese posielajú do Vatikánu na Kongregáciu pre kauzy svätých. Kompetentní preveria ich úplnosť a pripravia súhrnnú správu o celom prípade. Definitívne slovo bude mať samotný pápež. 

Veriaci si uctievajú svojich patrónov alebo obľúbených svätých, prosia ich u príhovor u Boha a inšpirujú sa ich životným príbehom. Don Titus Zeman je pre mnohých príkladom vo vynaliezavosti a vytrvalosti na ceste za svojím povolaním. 

Diecézna fáza procesu blahorečenia dona Titusa Zemana prebieha v rokoch príprav saleziánskej kongregácie na dvojsté výročie narodenia dona Bosca (1815-2015).

Viac o donovi Titusovi Zemanovi a diecéznom procese blahorečenia nájdete na www.tituszeman.skalebo www.saleziani.sk – Titus Zeman.

Saleziáni dona Bosca svojím životom a prácou uskutočňujú poslanie, ktoré sa zameriava na komplexnú výchovu mladého človeka. 

„Kdekoľvek pracujeme, v centre nášho záujmu je integrálny rozvoj mladých cez výchovu a evanjelizáciu. Veríme, že ak sa budeme starať predovšetkým o mladých a budeme ich sprevádzať v dozrievaní, je to ten najlepší spôsob, ako prispieť k rozvoju ľudstva.“

Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.