Uplynulo 25 rokov od úmrtia saleziánskeho kňaza, hudobníka Štefana Olosa

(Bratislava, 1. marca 2023) – V týchto dňoch si pripomíname 25. výročie úmrtia vzácneho saleziánskeho kňaza, hudobníka a dirigenta Štefana Olosa.

Profesor Olos sa narodil v roku 1917 v dedine Gombáš (dnešná Hubová). Túžba stať sa saleziánom ho priviedla na štúdiá do Šaštína, ale aj do Malaciek, Ostravy, Turína a Hronského Beňadika, kde bol v roku 1946 vysvätený za kňaza Mons. Michalom Buzalkom. Hudobný talent a saleziánska formácia ho zaviedli na štúdiá do Bratislavy, kde študoval okrem hudby aj matematiku. Medzi jeho profesorov hudby patrili aj Eugen Suchoň, Alexander Moyzes či Jozef Kresánek.

Jeho štúdijné napredovanie násilne pretrhla Barbarská noc, kedy z 13. na 14. apríla 1950 prestali oficiálne existovať všetky rehoľné spoločenstvá. Po internovaní v Šaštíne a Podolínci nasledovali nútené práce v PTP táboroch.

V roku 1954 sa Štefan Olos vrátil do rodnej Hubovej, kde zamestnal ako pomocný robotník-cestár. Ešte v tom roku začal organovať a vyučovať súkromne hudbu a hru na organ. Zakladá zbor Liptov, ktorý má 120 členov. S týmto telesom vystúpil v roku 1966 v Slovenskej filharmónii v Bratislave a v roku 1969 vo Vatikáne, za prítomnosti pápeža Pavla VI.

V tomto období príchádza don Olos z rodnej obce do mesta Ružomberok, kde sa stal dirigentom farského speváckeho zboru Andrej. Tu vznikajú úpravy pre zbor a orchester mnohých slávnych diel, ale aj nové skladby. V čase tvrdej normalizácie dokázal don Štefan zhromaždiť a nacvičiť veľký miešaný spevácky zbor a mohutný detský spevácky zbor. Pripravoval koncerty duchovnej hudby, ktoré slovom sprevádzali herec Gustáv Valach a vtedajší ružomberský kaplán Štefan Sečka.

Najväčšou odmenou pre dona Štefana Olosa bolo dirigovanie svätej omše v Levoči počas prvej návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1995, kde dirigoval 600-členný miešaný zbor a orchester. Finále svojho života prežil profesor v opatere Školských sestier sv. Františka v Ľubochni, kde 26. februára 1998 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi.

Na profesora Štefana Olosa si spomína aj Ing. arch. Martin Bišťan: „Všetci sme ho vnímali ako výnimočného, skromného a citlivého človeka, ktorý bol prístupný ku každému a veľmi prajný. My, členovia spevokolu, sme ho okrem toho vnímali ako svojho duchovného otca – na jeho príhovory sa nedá zabudnúť. Nikdy sa nesťažoval a trpezlivo znášal ťažkosti života. Mal rád ľudí a patril medzi tých požehnaných mužov, o ktorých čítame vo Svätom písme, že aj v starobe budú prinášať hojné ovocie.“

V roku 2007 mu bola in memoriam udelená cena Fra Angelico za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Ocenenie mu udelila Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS. Ružomberská farnosť si pripomenula osobnosť profesora Olosa už počas Vianoc, keď spevokol Andrej opäť naspieval oratórium v jeho úprave. Taktiež na výročný deň jeho úmrtia, keď bola za dušu zosnulého pána profesora odslúžená svätá omša.

Zdroj a foto: tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.