Utečenci: Predstavení saleziánskej rodiny vyzývajú svoje komunity urobiť konkrétne kroky

(Rím, 10. septembra 2015) – „Obraciam sa na vás provinciálov, aby som vás urgentne požiadal zvážiť, prípadne aj s vašimi radami, čo môže každá provincia urobiť a čo možno žiadať od každej komunity a farnosti, aby sme boli disponovaní prijať v našich dielach rodiny imigrantov,“ napísal hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime 8. septembra provinciálom svojej rehole v Európe. Obdobný list v ten istý deň adresovala sestrám saleziánkam ich generálna predstavená matka Yvonne Reungoat.

„Výzvu Svätého Otca i list nášho hlavného predstaveného si veľmi vážime. V rámci našej charizmy – stretávania sa s mladými v našich strediskách a pri aktivitách – vidíme naše možnosti pomôcť utečencom v rámci procesu ich sociálnej integrácie, zvlášť ak ide o deti a mladých, aby sme prispeli k ich výchove, rastu, vzdelávaniu, k ich zapojeniu sa do spoločnosti,“ povedal provinciál slovenských saleziánov don Jozef Ižold.„Medzi utečencami sa isto nájdu rôzni ľudia, o tom nikto z nás nepochybuje, ale tých, ktorí sú skutočne bez prostriedkov, bez možností, hladní, smädní, odkázaní na pomoc druhých, je tiež isto dosť. Výzva pápeža Františka i našej generálnej predstavenej Yvonne Reungoat je nielen pozvaním k rozmýšľaniu, ale aj výzvou ku konkrétnym krokom. Máme túžbu poskytnúť pomocnú ruku v duchu našej charizmy a poslania, hlavne mladým rodinám a ich deťom, mladým bez rodičov, aby našli sociálno – výchovne zázemie,“ – vyjadrila sr. Jana Kurkinová, provinciálna predstavená saleziánok na Slovensku.

Hlavný predstavený saleziánov vo svojom liste saleziánskym provinciálom v Európe cituje celú pasáž výzvy pápeža Františka z nedele 6. septembra a sám k tomu zdôrazňuje, že „zoči-voči takej tragédii nemôžeme zostať indiferentní pred toľkými potrebami.“ Pripomína tiež potrebu konkrétnosti, o ktorej pápež hovoril saleziánom aj pri návšteve v Turíne v júni. List vo svojom jadre zvlášť podčiarkuje rozmer mladých utečencov a dáva konkrétnu výzvu saleziánskym komunitám a farnostiam: „Venujme osobitnú pozornosť neplnoletým a mladým, ktorí sú bez opory dospelých. Ubytujme hoci len jednu rodinu, štyri alebo päť osôb; s málom od všetkých urobíme mnoho aj v spolupráci s miestnou Cirkvou a spoločnosťou.“

Prinášame plné znenie listu hlavného predstaveného provinciálom Európy:- – – – -DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO ViadellaPisana 1111 00163 Roma

Hlavný predstavený

Do pozornosti provinciálomProvincie Európy

Protokol 15/0385

Moji drahí provinciáli,

prijmite môj srdečný a úprimný pozdrav z Argentíny, kde sme tieto tri dni mali úžasný zážitok osláv dvestoročnice narodenia dona Bosca s viac než siedmimi tisíckami mladých.

V nedeľu popoludní ma môj vikár don Francesco Cereda informoval o tom, čo pápež František povedal pri modlitbe Anjel Pána o imigrantoch v Európe a vo výzve k bratskosti, solidarite a prijatiu. Hovorili sme o tom spolu a myslím si, že je to vhodnáchvíľa, aby sme z našej strany ponúkli to, čo sa dá urobiť.

Samozrejme, už istý čas prežívame, a v tieto dni ešte dramatickejšie, obrovskú tragédiu utečencov a imigrantov, ktorí v tisícoch utekajú zo svojich krajín kvôli vojne, ničeniu, hladu, prenasledovaniu a prichádzajú do Európy, vystavujú sa vážnym nebezpečenstvám prechodu cez more a vydieračstvu prevádzačov.

Dostávajú sa do Európy s nádejou, že nájdu mier a pokoj, že budú môcť začať nový život, že nájdu ubytovanie a prácu; a toľkokrát nenachádzajú podmienky prijatia, ba skôr odmietnutie. Zoči-voči takej tragédii nemôžeme zostať indiferentní pred toľkými potrebami.

Pápež František pri modlitbe Anjel Pána vážne vyzval Európu: „Tvárou v tvár tragédii desiatok tisícov utečencov, ktorí utekajú pred smrťou, vojnou a hladom a sú na ceste k nádeji života, nás evanjelium vyzýva, žiada, aby sme boli ‚blížnymi‘ tým najmenším a opusteným. Aby sme im dali skutočnú nádej, nielen jednoducho povedali: ‚Odvahu, trpezlivosť…!‘ Kresťanská nádej je bojovná, s húževnatosťou tých, ktorí idú za istým cieľom. Preto v tomto čase pred blížiacim sa Jubileom milosrdenstva apelujem na farnosti, rehoľné komunity, kláštory a pútnické miesta po celej Európe, aby prejavili konkrétnosť evanjelia a prijali jednu rodinu utečencov. Konkrétne gesto v rámci prípravy na Svätý rok milosrdenstva. Každá farnosť, každá rehoľná komunita, každý kláštor, každé pútnické sanktuárium v Európe nech prijme jednu rodinu, počnúc mojou Rímskou diecézou. Obraciam sa na mojich bratov biskupov Európy, pravých pastierov, aby vo svojich diecézach podporili tento môj apel a pripomínali, že milosrdenstvo je druhé meno lásky: ,Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili‘“ (Mt 25,40).

Aj ja sa obraciam na vás provinciálov, aby som vás urgentne požiadal zvážiť, prípadne aj s vašimi radami, čo môže každá provincia urobiť a čo možno žiadať od každej komunity a farnosti, aby sme boli disponovaní prijať v našich dielach rodiny imigrantov; venujme osobitnú pozornosť neplnoletým a mladým, ktorí sú bez opory dospelých. Ubytujme hoci len jednu rodinu, štyri alebo päť osôb; s málom od všetkých urobíme mnoho aj v spolupráci s miestnou Cirkvou a spoločnosťou.

Don Bosco, ktorého dvestoročnicu narodenia sme práve zavŕšili, nás učí dávať konkrétne odpovede. Toto nám pripomenul aj pápež František počas návštevy na Valdoccu 21. júna tohto roku: „Ďakujem vám za vašu konkrétnosť… Salezián je praktický, vidí problém, uvažuje a berie vec do rúk.“

V mene lásky a evanjeliovej bratskosti, ako odpoveď na Pánovo povolanie a volanie pápeža Františka, ďakujem vám za veľkodušnosť, s akou zmobilizujete dostupné zdroje v prospech tých, ktorí sa na nás urgentne obracajú o pomoc. Tiež vám ďakujem, že mi dáte vedieť, ako ste sa v tejto veci rozhodli v každej provincii, keď dôjdete ku konkrétnej a včasnej realizácii.

Bratsky vás zo srdca objímam

P. Ángel Fernández A. SDB

Buenos Aires 8. septembra 2015Sviatok Narodenia Panny Márie- – – – –

Spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.