Úvahy o zmŕtvychvstaní 2/7

Kedy začal Ježiš začal hovoriť o svojom zmŕtvychvstaní? Chápali to učeníci? Chápali Židia význam slov vstať z mŕtvych? Odpovede na tieto otázky, ale aj iné úvahy si môžete vypočuť alebo prečítať v druhej časti ebooku od saleziána Pavla Gracha. Video si môžete prezrieť aj na youtube.

ikona 2

Informoval: Radovan Rumanovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.