UŽ SA TO BLÍŽI! AABB už tento piatok

(Bratislava, 24. septembra 2019) – Už o pár dní sa na banskobystrickom námestí začne najväčšie podujatie pre saleziánskych animátorov za posledných 10 rokov.

V piatok, 27. septembra, sa otvoria pomyselné brány mesta Banská Bystrica na podujatí Akcia animátor Banská Bystrica (AABB). Vyše 700 animátorov z celého Slovenska sa tu zíde, aby prežili spoločný víkend plný zábavy, duchovných ponúk a spoznali nových animátorov z iných stredísk.

Heslo hlavného predstaveného na rok 2019 znie: „Svätosť je aj pre teba!“ Organizátori naň nadviazali mottom podujatia „Objav svety, kde sú svätí!“, ktorým vyvolávajú v mladých ochotu vyjsť zo svojho pohodlia, prekročiť prah svojho vlastného strediska, objaviť a lepšie spoznať aj iných mladých. Čím žijú mladí na východe či západe, čo prežívajú na stretkách, ako sa im darí na táboroch… Všetci prihlásení mali možnosť získať „parťáka“, s ktorým sa mohli od júla kontaktovať a tak sa spoznávať už počas samotnej prípravy.

„Don Bosco nás učí, že svätými sa môžeme stať, ak budeme riadni občania, plniaci si svoje povinnosti, privádzať druhých k Ježišovi a zároveň to všetko budeme konať v radosti a veselosti. V takýchto troch zónach – náučnej, duchovnej a zážitkovej – si animátori v sobotu prejdú program, ktorý vyvrcholí galavečerom,“ približujú podujatie organizátori.

Napokon v nedeľu celé podujatie zakončia slávnostnou svätou omšou v banskobystrickom saleziánskom stredisku – Salezku. Animátori sa okrem toho môžu tešiť na slávenie svätých omší, oddychovú zónu VALDOCCO či bar Mamy Margity.

„Toto podujatie sme pripravili pre našich animátorov, lebo im chceme prejaviť vďačnosť za ich ochotu a obetavosť, s ktorou slúžia iným vo svojich strediskách počas roka,“ povedal Ján Holubčík SDB, saleziánsky provinciálny delegát pre pastoráciu mládeže a jeden z hlavných organizátorov AABB.

Čo sa skrýva v logu?• červená farba – farba krvi, zápalu, vášne (don Bosco: „Pre spásu duší vrhám sa vpred až po hranice nerozvážnosti.“);• áčko – akcia animátor;• pásik v strede – stred Slovenska alebo aj rieka Hron, ktorá prechádza Banskou Bystricou (preto je modrý);• zelené trojuholníky – okrem toho, že ukazujú písmeno „B“, čo znamená Banská Bystrica, symbolizujú hory, ktorými je toto mesto obklopené.

Autorom loga AABB 2019 je Martin Funiak, animátor z Banskej Bystrice, ktorý sa venuje grafike aj tvorbe webových stránok.

Čo pre teba znamená „BYŤ ANIMÁTOROM“?V júni sa organizátori opýtali na sociálnych sieťach mladých animátorov, čo pre nich znamená „Byť animátorom“. Tu sú odpovede:

– Darovať sa a slúžiť.- Nezištne venovať svoj čas.- Pomáhať DB pri spáse duší, animovať, oživovať prostredie, kde chodím, a šíriť radosť.- Spôsob, akým môžem slúžiť druhým ľuďom, niečo im dať a aj sa pri tom zabaviť.- Šíriť Božiu lásku, poznanie a radosť.- Zodpovednosť a zábava s deťmi.- Dávať ďalej lásku a vieru, ktorú som dostal, a popri raste „mojich detí“ dospievať.

Prípravy vrcholia a v banskobystrickom Salezku sa pracuje až do večera. Chod samotného podujatia bude zabezpečovať okolo 120 dobrovoľníkov.

 

Informovala: Terézia Piknová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.