V Badíne sa začala provinciálna kapitula saleziánov

(Badín, 14. februára 2022) – Témou stretnutia bude „Akí saleziáni pre mladých dnes“. Počas nasledujúcich dní budú účastníci kapituly spoločne uvažovať a rozjímať o identite saleziánov a o tom, ako prežívajú svoje povolanie vo vzťahu k mladým.  

V nedeľu večer pricestovalo do Badína 48 kapitulných otcov. Prišli z rôznych kútov Slovenska, aby sa stretli, počúvali a rozlišovali. Tieto tri slovesá zdôraznil vo svojom úvodnom príhovore provinciál don Peter Timko. V novodobej histórii slovenských saleziánov ide o 13. provinciálnu kapitulu od obnovenia stanov v roku 1984.

Samotný program sa začne správou provinciála, v ktorej zhodnotí rôzne sektory saleziánskeho poslania ako sú misie, pastorácia mládeže, spoločenská komunikácia, saleziánska rodina, formácia či ekonomika. K týmto oblastiam sa budú vyjadrovať aj jednotliví zodpovední delegáti.

Po prvýkrát sa k účastníkom kapituly pripojí aj dvanásť členov saleziánskej rodiny, medzi nimi mladí laici, ale aj rehoľné sestry. Okrem hlasovania, budú rovnocennými partnermi v diskusii. Ako uviedol vikár provinciála saleziánov don Peter Jacko, pohľad saleziánskej rodiny a mladých je pre kapitulu dôležitý. „Takže sa aj tešíme na to, že môžu byť takým obohatením. Zároveň je to prvýkrát, kedy pozývame saleziánsku rodinu tak aktívne vstúpiť do kapituly jedného rehoľného spoločenstva, čo je vlastne interná záležitosť. Takže to vnímam aj ako takú výzvu otvoriť sa pohľadom zvonku.“

Keďže v Badíne sa tento týždeň stretáva len štvrtina provincie, účastníci kapituly si každý deň pripravia pre svojich spolubratov, ale aj pre ostatných veriacich, krátke videá, ktorými im priblížia dianie počas jednotlivých dní.

„Budú mať možnosť počuť rôzne hlasy, rôzne tváre, ktoré sa zúčastňujú kapituly. Budú mať možnosť vidieť pár fotografií a samozrejme bude k tomu aj denný sumár, ktorý bude priebežne prinášať informácie nielen spolubratom, ale tým, že tá informácia bude dostupná na sociálnych sieťach alebo aj na našej stránke, bude možnosť sledovať kapitulu deň po dni aj všetkým členom saleziánskej rodiny, aj mladým a prípadne aj tým, ktorí majú radi dona Bosca a fandia saleziánom,“ vysvetlil delegát pre spoločenskú komunikáciu don Marián Peciar.

Provinciálna kapitula potrvá niekoľko dní a závery z diskusií pomôžu bratom v ďalšom fungovaní rehole a vnímania ich poslania vo vzťahu k mladým ľuďom dnešnej spoločnosti.

Každý večer o 20:30 si môžete na saleziánskom facebooku pozrieť súhrn dňa vo forme krátkeho videa priamo z Badína. Denné spravodajstvo ponúkneme aj na našej stránke saleziani.sk a donboscodnes.sk.

Zdroj: lumen.sk, facebook.com/saleziani.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.