V Baku prijali milostivú sochu Panny Márie Fatimskej a spoločne sa modlili za mier

(Baku, 20. októbra 2022) – Apoštolská prefektúra katolíckej Cirkvi v Azerbajdžane, ktorá bola v roku 2000 zverená starostlivosti slovenskej provincie saleziánov, prijala s veľkou radosťou v sobotu 15. októbra putujúcu sochu Panny Márie Fatimskej. Prijatie sa uskutočnilo v katedrálnom chráme Panny Márie Nepoškvrnenej v Baku, pod vedením prvého katolíckeho biskupa v Azerbajdžane Mons. Vladimíra Feketeho.

V priebehu jej týždenného pobytu v Azerbajdžane bola milostivá socha Panny Márie Fatimskej postupne prijatá veriacimi dvoch farností apoštolskej prefektúry, ako aj kaplnkách troch rehoľných komunít, ktoré sú zapojené do misie v tejto prevažne moslimskej krajine.

Posledný deň pred prevozom tejto vzácnej ikony Matky Božej do Tbilisi, sa veriaci v hojnom počte zúčastnili v katedrálnom chráme v Baku na celodennej modlitbe za mier na Ukrajine, za mier v našom regióne i na celom svete a za obrátenie hriešnikov.

Apoštolský nuncius v Tbilisi Mons. Jose Avelino Betencourt pripravoval túto návštevu putujúcej sochy už v roku 2019, avšak pandémia Covidu tieto plány prekazila. K veľkej radosti málo početných komunít katolíkov v Azerbajdžane, Gruzínsku a Arménsku sa však táto iniciatíva mohla uskutočniť v mesiaci október 2022.

Katolícke komunity na Kaukaze pri tejto príležitosti spolu s putovnou sochou dostali i pozdravný list so špeciálnym požehnaním od Svätého Otca pápeža Františka.

„Veríme, že požehnanie, ktoré sme počas tohto týždňa intenzívnejšie vyprosovali pre nás na Kaukaze i pre celý svet, prispeje k nastoleniu pokoja i k prehĺbeniu duchovného života kresťanských komunít v tomto post-pandemickom období,“ povedal biskup Fekete.

Informoval: Vladimír Fekete, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.