V Barcelone sa konalo európske stretnutie exalliev a exallievov saleziánok

(Španielsko/Barcelona, 16. apríla 2019) – Hlavným cieľom stretnutia, ktoré prebehlo 4. – 7. apríla, bolo pokúsiť sa znovuobjaviť sociálny rozmer saleziánskej charizmy. Slovensko zastupovala prezidentka exalliev Jana Molnárová a saleziánka Mária Červená.

Účastníkov počas celého stretnutia sprevádzala myšlienka: “Sociálny rozmer, sociálne výzvy v Európe a exallievy”. V tomto rámci sa oboznámili s rôznymi projektmi, ktorým sa exallievy FMA v niektorých krajinách Európy venujú. „Máme silný sociálny záväzok – prejaviť konkrétnu solidaritu, pričom by sme mali vychádzať z koreňov (dona Bosca a Márie Mazzarellovej) a aktualizovať ich do dnešných dní,“ povedala sr. Gabriela Patiño, konfederálna delegátka.

Jedným z bodov programu bolo predstavenie inšpiratívneho života ctihodnej Dorotey de Chopitea, vďaka ktorej prišli saleziáni do Barcelony. Zaslúžila sa o založenie viacerých sociálnych diel a osobne sa stretla s donom Boscom počas jeho mesačného pobytu v tomto španielskom meste. Dorotey okrem konkrétnych činov venovala denne dve hodiny modlitbe.

Dôležitým bodom stretnutia boli európske záväzné línie na roky 2019 – 2021. Úlohy pre svoje poslanie, ktoré dostali účastníci do svojej miestnej reality boli zahrnuté do troch cieľov: posilňovať spojenie medzi konfederáciou-federáciou a jednotlivými strediskami; objaviť rôznorodosť potrieb na konkrétnych miestach a zároveň objaviť a ponúknuť dary všetkých, a taktiež zahrnúť mladých do aktivít – počúvať ich a oceniť ich talenty.

„Bolo pre mňa obohacujúce uvedomiť si, že sme súčasťou rodiny, ktorá síce žije rôznymi výzvami na rôznych miestach, ale má spoločné korene a cieľ. Milé bolo aj to, že sme v rámci programu mohli vidieť Barcelonu, napr. Tibidabo, Sagradu Familiu, ako aj saleziánske dielo v Sarrià, ktoré v roku 1886 navštívil don Bosco,“ zhodnotila stretnutie Jana Molnárová.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.