V Belgicku sa uskutočnilo strestnutie provinciálnych predstavených FMA

(Belgicko, 25. septembra 2017) – V dňoch 13.-21. septembra sa provinciálky Inštitútu FMA z Európy a Blízkeho východu stretli vo Farniére v Belgicku. Zástupkyne približne 30 krajín počas niekoľkých dní prežili skúsenosť vzájomného hlbšieho poznania.

Jednotlivé dni boli animované skupinou ESDAC (duchovné cvičenia pre spoločné apoštolské rozlišovanie). Súčasťou programu boli rôzne dynamiky na základe rozjímania nad vybraným textom z Božieho slova, ktoré prešlo do duchovného dialógu a znovu pomenovania základov saleziánskej charizmy v dnešnej dobe.

"Táto skúsenosť bola príležitosťou získať nový pohľad na seba i ostatných a tiež na realitu, v ktorej sa Inštitút nachádza. Ide o počiatok procesu, ktorý by mal postupne vyústiť do nového nastavenia regionálnych konferencií FMA v Európe a na Blízkom východe," povedala provinciálka slovenských saleziánok Jana Kurkinová FMA.

Pracovné stretnutie, za prítomnosti generálnej predstavenej Inštitútu sr. Yvonne Rengoat, pokračovalo prípravou trojročnej verifiky (zhodnotenia záverov poslednej generálnej kapituly FMA), ktorá sa uskutoční v januári 2018 v Ríme za účasti mladých a laikov a tiež prípravou stretnutia zameraného na animáciu saleziánskej rodiny, ktoré bude v novembri 2017 vo Varšave.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.