V Bratislave na Mamateyovej vznikla nová farnosť bl. Titusa Zemana

(Bratislava, 10. januára 2022) – Z rozhodnutia bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského bola v sobotu 8. januára 2022, na sviatok bl. Titusa Zemana, počas svätej omše zriadená farnosť, ktorá bude zverená komunite saleziánov na Mamateyovej. Zasvätená bude bl. Titusovi Zemanovi.

Arcibiskup Zvolenský spolu s dekanom Jozefom Vedkertim vymenovali ulice, ktoré budú spadať pod túto farnosť. Nakoniec bol vymenovaný provinciálom saleziánov donom Petrom Timkom hlavný správca farnosti. Stal sa ním don Dušan Vilhan. Za vikára bol zvolený don Marián Valábek.

Provinciál poďakoval otcovi biskupovi za ustanovenie farnosti; že spoločenstvu, ktoré sa už 25 rokov formuje v bratislavskej Petržalke dal cirkevno-právnu formu, aby sa mohlo viac a ešte lepšie rozvíjať. „Toto vyjadruje aj vašu pastiersku starostlivosť a zároveň aj dôveru, ktorú ste aj teraz potvrdili tým, keď ste povedali, že túto farnosť zverujete práve saleziánom,“ povedal provinciál.

Slávnosti predchádzala modlitba deviatnika k blahoslavenému Titusovi Zemanovi, ktorým veriaci vyprosovali milosti pre novú farnosť.

Zdroj: tkkbs.sk, mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.