V Budapešti zomrel don Havaši, bol provinciálom 18 rokov

(ANS, Budapešť, 12. júna 2019)  – Provincia saleziánov v Maďarsku so smútkom oznámila, že don József Havasi, bývalý provinciál, zomrel 5. júna 2019 vo veku 90 rokov. Do úradu provinciála nastúpil v roku 1991 a bol ním tri šesťročné obdobia.

Don Havasisa narodil 14. marca 1929 na okraji Budapešti v rodine, ktorá mala šesť detí. Od malička sa chcel stať kňazom. Ako skaut sa stretol so saleziánmi, ktorí ho prijali do ústavu Clarisseum, kde bol vtedy provinciálny dom i tlačiareň a mládežnícke centrum. Žil tam aj budúci mučeník Štefan Sándor. Prvé sľuby zložil 16. augusta 1947 a 8. decembra 1951 zložil doživotnú rehoľnú profesiu už v ilegalite. Jedným zo štyroch prítomných svedkov bol aj koadjútor Sándor.Keď maďarskí komunisti zakročili proti reholiam, vstúpil do tajného diecézneho seminára, aby mohol študovať teológiu, no v roku 1952 musel z Budapešti utiecť a civilne sa zamestnať. Pracoval na stavbe metra a neskôr v továrni. Medzitým navštevoval štátnu univerzitu, kde študoval literatúru. Cez revolučné obdobie roku 1956 sa mu podarilo utiecť do Talianska, kde dokončil štúdia teológie a 11. februára 1960 bol vysvätený za kňaza v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne. Vediac, že niet nádeje vrátiť sa domov, požiadal o zaradenie na misie na Filipíny, ale predstavení mu to nedovolili. Naopak, poslali ho do Vidne, kde pracoval ďalších 30 rokov v mládežníckom stredisku. V 70-tych rokoch sa mu podarilo dostať do kontaktu so spolubratmi vo vlasti a tí zasa ho mohli navštíviť vo Viedni. Neskôr, ako rakúski občan, mohol cestovať do Maďarska a prinášal spolubratom knihy, saleziánske materiály, časopisy…

Po páde komunistického režimu aj v Maďarsku roku 1990 ho hlavný predstavený don Egidio Viganòako 61-ročného menoval za provinciála maďarských saleziánov. Pod jeho vedením sa znovu začal organizovať život a činnosť provincie. Ako provinciál bol potvrdený ešte na ďalšie dve šesťročia a svoju službu ukončil v roku 2008. V roku 2013 dostal don Havasi vyznamenanie od prezidenta republiky za zásluhy rozvoja saleziánskeho diela v Maďarsku.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.