V deťoch, ktorým sme sa venovali, sme našli Ježiša

(Rakúsy, 31. augusta 2017) – Skupina ôsmich animátorov so saleziánom Jánom Holubčíkom strávila predposledný týždeň prázdnin v rómskej osade Rakúsy. V spolupráci s Centrom voľného času pripravili tábor pre deti bez vekového obmedzenia. Animátori dostali hneď na začiatku misijné krížiky, ktoré nosili počas celého tábora. Mali im pripomínať tému tábora – Ježiš Kristus.

Každý deň začínal modlitbou a tradičným tancom. Nasledovalo video o živote Ježiša Krista a neskôr hry počas celého dňa. Večer sa animátori snažili zamerať na rôzne vekové skupiny spoločným večerom s mládežou a neskôr prednáškou pre dospelých o výžive a prvej pomoci.

O misijný tím animátorov sa počas tábora starala riaditeľka centra Monika Jurašková a nápomocní boli aj animátori pochádzajúci priamo z Rakús. Pomáhali pri pokladovke, v ktorej mali deti hľadať jednotlivé duchovné miesta v osade a za splnené úlohy dostali sladkú odmenu.

Najsilnejším zážitkom tábora bola pre mnohých svätá omša bez elektriny v novopostavenom kostolíku počas posledného večera tábora. Slávenie Eucharistie pri svetle sviečok doplnila eucharistická adorácia, ktorú mladí sprevádzali piesňami.

"Hoci sme tam išli ako animátori na misiu, priniesť kúsok Ježiša do sŕdc týchto detí, myslím, že práve v tých deťoch, ktorým sme sa venovali, sme Ježiša našli. Naozaj sa nedá zabudnúť na bezprostrednosť a radosť detí z vecí, ktoré sú pre nás úplne bežné a na všetky úsmevné zážitky, ktoré sa nikde inde nedajú zažiť," hovorí o svojich dojmoch animátorka.

Informovala: Lucia Kotuľová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.