V Dubnici nad Váhom bude slávnosť večných sľubov saleziánky Aleny Badačovej

(Dubnica nad Váhom, 17. augusta 2022) – Sestra saleziánka Alena Badačová zloží na konci augusta večné sľuby. Slávnosť jej doživotnej profesie sa uskutoční v Dubnici nad Váhom. Saleziánky sa tak na 150. výročie založenia svojho Inštitútu Dcér Márie Pomocnice rozrastú o ďalšiu večnú sestru. „S vďačnosťou za dar saleziánskeho povolania v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice, zložím večné sľuby 27. augusta o 11:00 hod. v kostole svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom,“ vyjadruje na oznámení sestra Alena svoju motiváciu.

Hlavným celebrantom a zároveň aj slávnostným kazateľom obradu zloženia večných sľubov sestry Aleny bude provinciál saleziánov don Peter Timko. Ako motto si sestra Alena vybrala slová doplnené Božím slovom z 2. Listu svätého apoštola Pavla Korinťanom „Milosť. Čo je to milosť? Pán povedal svätému Pavlovi: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“

Saleziánka Alena Badačová bude aj po zložení večných sľubov apoštolsky pôsobiť v saleziánskom stredisku Tri hôrky v Košiciach.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.