V Dubnici nad Váhom pripravili netradičný jarný prímestský tábor

(Dubnica nad Váhom, 24. februára 2021) – Okolo 50 mladých z Dubnice nad Váhom a okolia sa od 15. – 18. februára zúčastnilo prímestského tábora s názvom Objav poklad Ánd. Počas tábora postupne odhaľovali príbeh dievčaťa z Južnej Ameriky, pod horami Andy, Laury Vicuňovej.

Každý deň si deti na troch dohodnutých miestach mohli vyzdvihnúť časť denníka objaviteľa. Ten obsahoval rôzne úlohy a výzvy, ktoré plnili doma alebo individuálne pátrali vonku.

Prvý deň bola pokladom rodina a miesto, kde žijeme. Mladí objavitelia nakreslili množstvo rodinných hier, spoznávali historické pamiatky svojho mesta a všetko dokumentovali fotkami, ktoré posielali na táborový mail. Večer sa ešte stretli na spoločnom zoom-e, kde sa mohli trochu osobnejšie podeliť so svojimi zážitkami a naučiť sa hymnu tábora.

V utorok prekročili spolu s Laurou Andy a dostali sa z Chile do Argentíny. Tu našli ubytovanie na ranči Manuela Moru. Bol to náročný deň plný radosti a slobody pri hľadaní zvieratiek ukrytých po celej Dubnici. Popritom všetkom si nezabúdali chrániť svoj najväčší poklad – čisté srdce; aj tým, že sa usilovali častejšie používať slová: ďakujem, prosím, prepáč.

Poklad, ktorý našli na tretí deň bola škola a priateľstvo. Deti zisťovali mnoho zaujímavých vecí u seba doma, ale aj vonku, hrali sa rôzne hry a mnohí sa pripojili aj na táborovú online sv. omšu.

Posledný deň tábora sa niesol v znamení hľadania najväčšieho pokladu – neba – aj za cenu obetí. Deti museli vynaložiť trpezlivosť, odvahu aj vytrvalosť pri viacerých úlohách a popritom si dávať pozor na Manuela Moru. Večer sa opäť stretli na zoom-e, kde spolu oslávili Laurino a ich spoločné víťazstvo. Každý s tým, čo sa mu podarilo „ukuchtiť“ a vyrobiť podľa návodov.

Spoločne si všetci pozreli televízne noviny o tábore, ktoré pripravili animátori a konečne mohli otvoriť obálky, ktoré si ráno prevzali spolu s poslednou časťou denníka objaviteľov. Okrem malého darčeka v ňom bol aj obrázok Laury, poskladaný z fotiek mladých, pretože aj oni sami sú pokladom.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.