V Ekvádore sa konal kongres mladých Šuarov

(ANS, Tuutin Entsa, 18. júna 2019) – Približne 500 mladých Šuarov z asi 20 dedín prišlo spolu so svojimi katechétmi na Kongres mladých Šuarov, 24. až 26. mája v Tuutin Entsa. Mnohí z nich podnikli dlhú cestu, aj na loďkách po riekach, no každý rok radi takto prichádzajú na stretnutie. Tentoraz zároveň slávili sviatok Márie Pomocnice, čo zväčšilo atmosféru radosti, duchovnosti a bratstva. Mená Ježiša a dona Bosca sa skloňovali s veľkou úctou.

Medzi prítomnými saleziánmi, ktorí sa mladým venovali, bol aj slovenský misionár don Anton Odrobiňák.

Pomocnicu oslávili nočnou modlitbou a procesiou so sochou. Program stretnutia vypĺňali rôzne aktivity, rozhovory, prednášky a práca v skupinách. Hlavnou témou bolo Heslo hlavného predstaveného saleziánov „Svätosť je aj pre teba“. S prihliadnutím na kultúru týchto amazonských mladých im katechéti predstavili reálnu cestu svätosti aj pre nich spôsobom príkladného kresťanského každodenného života.

V záverečný deň Kongresu pri svätej omši viacerí mladí prijali sviatosť birmovania.

Projekt týchto kongresov rozbehol v roku 2002 don José Delporte, direktor saleziánskej komunity v Taisha. Na prvom stretnutí sa zúčastnilo sto mladých. V súčasnosti pripravuje stretnutie tím dobrovoľníkov, medzi nimi sú aj učitelia a študenti saleziánskych škôl, taktiež zástupcovia mladých z kmeňov Šuarov i Ačuarov.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.