V generálnom dome sestier saleziánok v Ríme sa zahájila 23. Generálna kapitula FMA

(Rím, 25. septembra 2014) – Oficiálne zahájenie sa začalo vlajkovým sprievodom, po ktorom prítomní modlitbou vzývali Ducha Svätého. Úvodný príhovor predniesla generálna predstavená Matka Yvonne Reungoat. Zdôraznila v ňom, že téma kapituly Byť dnes s mladými domom, ktorý evanjelizuje zodpovedá hlbokému jadru našej charizmatickej identity a je v súlade s cestou Cirkvi, vytýčenej Biskupskou synodou o novej evanjelizácii a povzbudeniami pápeža Františka, ktorý vyzýva mladých byť protagonistami vlastného života.

Následne pozdravil Kapitulu kardinál João Braz de Aviz, ktorý ponúkol úvahu o zasvätenom živote, ako integrálnej časti Cirkvi. Hlavný predstavený SDB, don Ángel Fernandez  pozdravil kapitulárky a vyslovil potešenie nad tým, že sa kapitula koná v roku osláv dvestoročnice narodenia dona Bosca a na začiatku roka Zasväteného života. Povedal: „Túžba byť domom s mladými, ktorý evanjelizuje, bude od vás chcieť statočnosť v žití evanjeliovej radikality; prekonať nostalgiu za minulosťou, aby sa mohlo ísť dopredu k plodnej budúcnosti.“

Na záver generálna predstavená vyhlásila 23. Generálnu kapitulu FMA za oficiálne otvorenú. Slávnosť sa uzavrela mariánskou piesňou, ktorú zaspievali novicky z Castelgandolfa a Ríma. Popoludní sa sestry stretli v kapitulárnej sále na schválenie pravidiel a programu GK.

Viac na www.salezianky.sk 

Video z otvorenia 23. Generálnej kapituly

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.