V Jemene chýba kvôli bojom takmer všetko, hovoria saleziáni

(Sana'a, Jemen, 3. júla 2015) – Situácia v Jemene je stále menej a menej udržateľná. Podľa správ z medzinárodných organizácií 80% obyvateľov krajiny, čo je viac ako 20 miliónov ľudí, urgentne potrebuje humanitárnu pomoc. Saleziánski misionári stále zostávajú blízko ľuďom, obzvlášť „chudobným, ktorí, ako vždy, sú tí, ktorí trpia najviac,“ hovoria.

„Je tu málo elektrických dodávok. Niektoré dni máme elektrinu tri až štyri hodiny. Infraštruktúra bola zničená bombardovaním. Máme nedostatok liekov, vody, jedla…“ To je svedectvo saleziánskych misionárov, ktorí si vybrali zostať v Jemene a byť blízko ľuďom, ktorým slúžia.

Mestá ako Aden a Taiz sú devastované a situácia je veľmi komplikovaná. „V Adene sa odohrávajú tvrdé boje a je tam veľký nedostatok základných potrieb. Život tam je skutočne biedny,“ hovoria misionári. Čo je ešte horšie, „zdá sa, že tu je epidémia horúčky dengue, ktorá postihla okolo 5000 ľudí. Niektorí zomreli.“ Najpravdepodobnejšou príčinou je nedostatok hygieny, hnilobná voda, ktorá je všade na okolí a mŕtve telá, ktoré zostávajú na uliciach celé dni.

V Adene boli naviac dva z troch kostolov, v ktorých slúžia saleziáni, vyplienené a čiastočne zničené. „Polámali obrazy a zobrali to málo, čo malo nejakú hodnotu. Ale to sú len budovy. My sa zaujímame o ľudí, ktorí sa pokúšajú prežiť,“ hovoria saleziáni v správe adresovanej saleziánskej misijnej kancelárii v Madride.

„Milióny ľudí žijú v skutočnej biede… neustále v strachu z bombardovania. Mnohí sú zmrzačení alebo sú obeťami s vážnymi zraneniami. Psychická škoda detí a mladých sa nedá spočítať.“

Napriek medzinárodným pokusom mierové dohody v Ženeve zlyhali a bombardovanie pokračuje.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.