V Justičnom paláci v Bratislave zrekonštruovali súdny proces Titus Zeman a spol.

(Bratislava, 24. februára 2022) – Konfederácia politických väzňov Slovenska, Saleziáni don Bosca a Občianske združenie Don Titus si 22. februára pripomenuli 70. výročie súdneho procesu Titus Zeman a spol. rekonštrukciou tohto procesu v autentických priestoroch Justičného paláca v Bratislave.

Odzneli autentické reči predsedu senátu, prokurátora a vybraných obžalovaných. Na úvod všetkých v priestoroch Justičného paláca privítal miestny väzenský kaplán kpt. Andrej Streicher a ako moderátor programom sprevádzal salezián don Jozef Luscoň.

Výpovede obžalovaných čítali ich príbuzní a duchovní príbuzní Michal Radošinský (texty Titusa Zemana), Ján Somolányi (text Viliama Mitošinku), Peter Sandtner (text Štefana Sandtnera) a Július Brichta (text Jána Brichtu). Rozsudok sudcu Pavla Korbulyho predniesol Igor Chovan a obžalobu prokurátora Michala Krajča zase Michal Halenár, obaja synovia politických väzňov. Program ukončil modlitbou väzenský kaplán A. Streicher.

V súdnom procese Titus Zeman a spol., ktorý sa konal v dňoch 20. – 22. 2. 1952 boli Štátnym súdom v Bratislave odsúdení: Titus Zeman (25 rokov), František Buzek (18 rokov), Ferdinand Totka (22 rokov), Justín Beňuška (12 rokov), Viliam Mitošinka (20 rokov), Emil Šafár (14 rokov), Leonard Tikl (15 rokov), Anton Semeš (14 rokov), Štefan Sandtner (15 rokov), Jozef Paulík (14 rokov), Andrej Dermek (14 rokov), Ján Brichta (15 rokov), Anton Srholec (12 rokov), František Minarových (14 rokov), Jozef Bazala (12 rokov), Pavol Pobiecky (13 rokov), Ladislav Burián (2 roky), Margita Luptáková (12 rokov), Augustín Hercog (14 rokov) a Anton Kyselý (12 rokov).

Deň pred súdom utiekol zo štátnej nemocnice Štefan Koštial, ktorý bol neskôr súdený samostatne. Na tento súdny proces nadväzovali ďalšie súdne procesy, v ktorých boli súdení ľudia, ktorí nejakým spôsobom pomohli odsúdeným v súdnom procese Titus Zeman a spol. Išlo o procesy: Alfonz Paulen a spol., Kristína Ševčíková a spol., Cecília Schelingová a spol., Viliam Vagač a spol.

Filmový dokument z rekonštrukcie súdneho procesu po 70 rokoch:

 

Rekonštrukcia súdneho procesu Titus Zeman a spol. očami saleziána dona Jozefa Luscoňa:

Je 22. februára 2022 popoludní. Deväť chlapov vstupuje do Justičného paláca v Bratislave, do hlavnej pojednávacej miestnosti, kde sa pred 70 rokmi konal súd s donom Titusom a spoločníkmi.

Vpredu sú „súdne stolice“, kde sedáva senát zložený zo sudcov z povolania, sudcov z ľudu a všetkému velí predseda súdu. Po jeho pravici je prokurátor a po ľavici obhajcovia. Oproti senátu sú lavice obžalovaných, za ňou sú sedačky pre rodinných príslušníkov a zvedavcov. Nad nimi je veľký „chór“ – galéria.

Priestory v sále zostali nezmenené od začiatku funkcie budovy, obklady, stoličky sa zmenili… I ľudia sa tu stále menia. Teraz sme tu my, čo rekonštruujeme proces dona Titusa a spoločníkov. Je tu synovec dona Titusa – Michal Radošinský, je tu syn Jána Brichtu – Július, je tu rodina dona Štefana Sandtnera – Peter a sú tu ďalší, ktorých otcovia boli odsúdení. A je tu aj don Titus. Jeho relikviu mám na hrudi…

V začiatku pojednávania s obvinenými v procese Titus a spol. tu bolo všetko naplnené ľuďmi. Potom predseda súdu všetkých, okrem obvinených, poslal preč. A na tretí deň, pri čítaní rozsudku, sa to opäť naplnilo do posledného miesta. Saleziáni Macák, Vagač i Reves našli odvahu a zamaskovaní sa ocitli medzi divákmi. Chceli vedieť, ako to s ich priateľmi skončí.

Miesto pre vypočúvanie obvineného sa mi zdalo ako „posvätné“. Obžalovaný po vyzvaní musí z lavice obžalovaných vystúpiť a ísť dopredu, pred pult, ktorý pripomína ambón. Tu stál Titus, tu stáli hrdinovia za vieru v Boha. Na pulte je teraz napísaný text prísahy, ktorý v niektorých prípadoch vyslovujú svedkovia.

Do mysle sa vtierajú myšlienky, ktoré sú spojené s týmto miestom… Koľko sĺz tu bolo preliatych. Koľko otázok tu bolo položených. Koľko rozsudkov vynesených… Koľko nadávok sa tu objavilo… Koľko krivých prísah tu zaznelo. Koľko povzdychov či úľav vyšlo z hrude obvinených…    Aj v prípade dona Titusa – keď zaznelo, že je odsúdený „len“ na 25 rokov tvrdého väzenia, si všetci vydýchli. Čakali totiž, že mu sudca udelí trest smrti. Aj don Titusovi sa uľavilo. Obrátil sa smerom k divákom, zložil ruky a uklonil sa im. Urobil to z vďaky, že mu držali palce a psychicky ho podporili…

Po sedemdesiatich rokoch sme čítali texty zo zápisnice, ktorá sa uchovala v archívoch. Sprítomňovali sme slová, ktoré vychádzali z dobitých ľudí či z úst tých, ktorí mali arogantnú moc. A až zimomriavky behali po chrbte. Niektorí aj zaslzili… Tu sa stretla moc proti bezmocnosti. Lož proti pravde. Teror proti nevinnosti… Presne pred sedemdesiatimi rokmi tu padali rozsudky, ktoré menili osudy ľudí. Úhrnný trest, na ktorý boli všetci odsúdení v tomto procese bol 289 rokov väzenia.

Pojednávanie proti Titusovi Zemanovi a spoločníkom sa skončilo 22. februára 1952 o 15:30. Po ukončení procesu požiadali odsúdení, aby im bolo umožnené stretnutie s príbuznými. Dostali na to päť minút, a potom ich odviedli do väzenskej časti Štátneho súdu. Ich krížová cesta pokračovala v Ilave, Leopoldove, Valdiciach…

My sme skončili natáčanie o 15:25 – skoro na minútu presne ako pred 70 rokmi. A tiež sme sa priateľsky porozprávali… Bolo to viac ako päť minút, ale rozišli sme sa domov. Jeden z nás, Miško Halenár utrúsil: „Keby tak vedeli tí naši otcovia, že tu budeme o 70 rokov a čo budeme robiť…“ Hľa, tajomstvo časov…

Aj keď sa to zdá ako paradox, cítil som sa ako na posvätnom mieste, lebo tu stáli svätí ľudia – Titus a spol. Už ani jeden z nich nežije, ale z ich obety žijeme my dnes. Z ich utrpenia sa rodila naša krásna budúcnosť. Ich obeta je v základoch našej spoločnosti. Svoj čas naplnili, svoju úlohu splnili, Bohu zostali verní a my im za to všetko z úprimného srdca ďakujeme. A uvedomujeme si, že teraz je náš čas a naša úloha potiahnuť život k dobrému. Ako oni. Nech nám v tom Pán pomáha.

  Peter Sandtner, Jozef Luscoň SDBFoto: Martin Petrík

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.