V Južnom Sudáne sú vďační za 25 rokov kňazskej služby dona Somoru

(Maridi, Južný Sudán, 27. februára 2013) – Misionár, don Stanislav Somora, si 21. februára v juhosudánskom meste Džuba (Juba) pripomenul 25. výročie svojej kňazskej vysviacky. Svätú omšu celebroval v kruhu miestnej saleziánskej komunity kňazov, kandidátov a dobrovoľníkov. Po nej nasledovalo malé pohostenie s krátkym programom, v ktorom zazneli o.i. aj africké, anglické, talianske a slovenské piesne.

Don Somora pôsobí v Manguo – Maridi, v západnej časti Južného Sudánu, ktorá ležípribližne 300 km na západ od hlavného mesta Džuba. Tím o. z. SAVIO sa sem prišiel pozrieť na novootvorenú nemocnicu, ktorá bola financovaná z grantových prostriedkov programu Slovak Aid a výnosu Tehličky pre Južný Sudán (2012).

Z Maridi informoval Juraj Janto, SAVIO o. z.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.