V Košiciach vysvätia nového kňaza saleziána

(Košice, 19. júna 2017) – V sobotu 24. júna sa v Košiciach uskutoční kňazská vysviacka saleziána Michala Cedza. Svätenie príjme z rúk rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Slávnosť sa bude konať v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov o 11:00 hod..

Primičnú svätú omšu bude novokňaz sláviť 1. júla v Kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici o 10:30.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.