V Krakove hovorili delegáti z regiónu o manuále pre pastoráciu mládeže

(Krakov, 11. decembra 2014) – V dňoch 23.–28. novembra sa v poľskom Krakove uskutočnilo stretnutie delegátov pastorácie mládeže nášho regiónu. Po prvýkrát boli pozvaní aj zástupcovia laikov, ktorí spolupracujú v jednotlivých provinciách na oddeleniach pastorácie. Našu provinciu zastupoval Pavol Degro, Ján Mihálik, Lýdia Ondrejkovová, Jaroslav Timko a Ján Holubčík. Viacčlenné skupiny zastúpené aj mladými laikmi mala tiež chorvátska, anglická a írska provincia. Nemeckú provinciu nezastupoval salezián, ale laik.

Hlavní koordinátori don Fabio Attard a don Miguel Angel Garzia oboznámili účastníkov s novým manuálom pastorácie mládeže. Takto pokračujú v celosvetovom turné, počas ktorého postupne prezentujú nový dokument jednotlivým regiónom celého sveta. Don Attard zdôraznil dlhoročnú genézu vzniku tohto manuálu a dôležitosť implementácie jeho obsahov v jednotlivých provinciách.

Dokument zahŕňa v sebe dlhoročné celosvetové skúsenosti a je výsledkom súhrnnej práce viacerých odborníkov. Nový manuál neovplyvní iba smerovanie jednotlivých oddelení pastorácie mládeže, ale bude mať dosah na celé provincie v dlhšom časovom horizonte. Okrem oboznámenia sa s jeho obsahom, členovia využili aj možnosť vzájomného zdieľania sa. Zástupcovia jednotlivých provincií si vymenili vzájomné skúsenosti a komunikovali o spôsoboch práce s mladými v ich provinciách.  

Informoval Ján Holubčík SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.