V Námestove majú za sebou už 14. ročník letného prímestského tábora

(Námestovo, 12. júla 2021) – Aj ten najnemotornejší sa môže stať dračím bojovníkom, keď objaví a rozvinie dary, ktoré do neho vložil ten, čo ho stvoril  – bol odkaz rozprávky Kung Fu Panda, ktorou sa inšpirovali animátori pri výbere témy tohtoročného tábora.

Po úvodnej svätej omši v pondelok sa deti zoznámili so svojimi animátormi, vyrábali vlajky a pripravovali pokrik pre svoju skupinku. Poobede ich čakala súťaž na štýl pevnosti Boyard. Na jej konci, po uhádnutí správnej indície a doložení kľúčov, mohli skupiny vstúpiť do trezora a za pár sekúnd vyniesť z neho čo najviac mincí.

V utorok sa tábor presunul do Roháčov. Látaná dolina postupným stúpaním priviedla deti až na vrch sedla Zábrať, odkiaľ mali nádherný výhľad na celý oblúk hlavného hrebeňa Západných Tatier. Výlet utužil vzťahy v skupine a preveril fyzickú kondíciu detí aj animátorov.

Doobeda tretieho dňa sa skupinky postavili navzájom v štyroch súťažiach a poobede si zahrali obrie Človeče, nehnevaj sa! so živými figúrkami.

Vo štvrtok sa mladí opäť presunuli do Roháčov, do okolia Múzea oravskej dediny. Po rozdelení tábora na dve polovice sa jedna pustila do zdolávania dobrodružstiev lanovej dráhy a tá druhá vybrala piatich najlepších bojovníkov, ktorí sa mali postaviť na odpor Tailungovi, podľa vzoru piatich postrachov. Po obede si skupiny vymenili pozície.

Posledný deň mladí bojovníci lúštili obsah "prázdneho" dračieho zvitku. V piatich úlohách po celom meste obdržali pomôcky na lúštenie zvitku a ďalších deväť miest im slúžilo na spoznanie a vyrezanie správnych políčok šifrovacej mriežky.

Každý deň boli v programe zaradené ranné zamyslenia a svätá omša. O chutné obedy sa postarali dobrovoľníci z radov rodičov, Združenia Márie Pomocnice a saleziánov spolupracovníkov.

Zdroj: sdbno.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.