V Pezinku oslávili 55 rokov kňazstva dvoch rodákov saleziánov

(Cajla, 8. júla 2014) – Na slávnosť svätých Cyrila a Metoda si pri svätej omši v Kostole Povýšenia sv. Kríža v rodnej obci Cajla, ktorá je súčasťou Pezinka, pripomenul 55. výročie kňazstva (1.7.1959), 65. výročie sľubov (16.8.1949) a 82 rokov života kňaz (2.7.1932) – salezián, pedagóg a bývalý sprievodca pútnikov v Ríme don Štefan Šilhár SDB.

Svätá omša bola zároveň obetovaná aj za jeho bratanca, kňaza – saleziána, pedagóga a misionára v Austrálii dona Alfonza Šilhára SDB, ktorý bol za kňaza vysvätený tiež pred 55 rokmi a 7. augusta uplynie 15 rokov od jeho úmrtia. Hlavným celebrantom sv. omše bol don Štefan Šilhár, kazateľom don Vojtech Zeman a spolu s nimi koncelebrovali don Alojz Ondrejka a don Ľudovít Baňovič. Svätá omša sa začala v záhrade pri kostole, ale pre nečakaný dážď sa jej slávenie dokončilo vnútri v kostole.

V nedeľu 6. júla slávil don Šilhár spoločnú svätú omšu v kostole Panny Márie Pomocnice na Mieltičovej. Kazateľom bol don Alojz OndrejkaSDB. Počas kázne spomenul, ako spoločne museli utekať počas komunizmu a koľko síl ich stálo, aby prijali dar kňazstva. Ale ani jednu námahu vôbec neľutovali. Spomenul aj prácu don Šilhára v ústave Cyrila a Metoda v Ríme a jeho obetavú službu pre slovenských pútnikov počas jeho pôsobenia v Ríme. Povzbudil aj mladých aby, ak ich Pán volá, nebáli sa nasledovať kňazské povolanie.

Informoval Peter Sandtner a František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.