V Poprade odovzdali misijné kríže deviatim dobrovoľníkom

(Poprad, 5. júla 2021) – Slávnosť odovzdávania misijných krížov sa uskutočnila v Poprade 20. júna. Zavŕšila ročnú prípravu dobrovoľníkov, ktorá sa konala väčšinou online formou.

Či títo mladí ľudia budú môcť vycestovať, nie je podľa misijného delegáta Štefana Kormančíka zatiaľ jasné: „Uvidí sa to podľa vývoja situácie vo svete. Komunikujeme s Indiou, Srí Lankou, Angolou, Tanzániou, Keňou a tiež aj so spolubratmi v Jakutsku. Táto otvorenosť mladých, ísť tam, kam sa to podarí vybaviť a kde to bude potrebné, je dobrým znakom. Znamená to, že nejdú na misiu preto, že majú nejakú vysnívanú krajinu, a misijná služba by takto bola len zámienkou na uskutočnenie tohto svojho výletu. Sú ochotní ísť tam, kam sa to podarí vybaviť, kde to bude bezpečné a o ich službu bude záujem.“

Budúce skúsenosti a príbehy mladých misijných dobrovoľníkov si budete môcť prečítať na dobrovolnici.saleziani.sk a fotografie ich každodenných aktivít nájdete na facebooku.  

„Sprevádzajme ich modlitbami, aby sa nám šťastne vrátili, obohatení o skúsenosti s novou kultúrou a takto sa budú môcť zrelšie, zodpovednejšie, ale aj s väčšou vďačnosťou zapojiť do života u nás na Slovensku,“ dodáva don Kormančík.

Informoval: Štefan Kormančík SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.