V Rabčiciach majú relikviu bl. Titusa Zemana

(Rabčice, 8. januára 2020) – Do hornooravskej obce Rabčice zavítal na sviatok Svätej rodiny don Titus Zeman. Relikviu blahoslaveného priniesol do kostola Všetkých svätých salezián don Jozef Luscoň. Spolu s miestnym farárom Blažejom Dibdiakom a množstvom veriacich slávili pri tejto príležitosti slávnostnú svätú omšu.

Don Luscoň v homílii prepojil Svätú rodinu s dnešnými rodinami a s postojom blahoslaveného Titusa k rodinám. „Svätú rodinu dokážu vytvoriť svätí ľudia. A keď sa dnes hovorí o kríze rodín, jedným dychom treba poznamenať, že vlastne ide o krízu ľudí, ktorí túto rodinu vytvárajú,“ povedal kazateľ. Východisko videl vo výchove k čnostiam, najmä k tým rodinným, v čom nám môže byť vzorom práve blahoslavený don Titus Zeman.

Po poďakovaní miestnym duchovným nasledovalo uctenie si relikvie. „Z Rabčíc pochádza viacero duchovných povolaní a prítomnosť relikvie bude ďalším motívom neprestávať v modlitbe o tie ďalšie,“ povedala miestna farníčka.

Informovala: Gitka Borová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.