V Rajci odhalili informačnú tabuľu saleziánovi Andrejovi Paulinymu

(Rajec, 21. augusta 2020) – Pri príležitosti spomienky na 95. výročie narodenia významného rajeckého rodáka, saleziána dona Andreja Paulinyho, sa v Kostole sv. Ladislava v Rajci konala slávnostná svätá omša a po nej odhalenie informačnej tabule o jeho diele a živote.

Hlavným celebrantom sv. omše bol rektor Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zavara, jedným z koncelebrantov bol salezián don Ján Tocký. Slávnosti sa zúčastnil aj zástupca z radov žiakov dona Paulinyho p. Michael Kaňa, rodinní príslušníci či jeho priatelia.

Po bohoslužbe nasledoval príhovor, hudobné číslo a odkrytie informačnej tabule. Okrem fotografií, jeho diel a textu ponúka tabuľa aj možnosť vypočuť si cez QR kód rozprávanie ako don Andrej utekal po Barbarskej noci na slobodu do zahraničia.

„Keď (don Pauliny) maľoval obrázok rajeckého Kostola sv. Ladislava, nad ktorým je Panna Mária a pri kostole je i múr, určite sa mu ani nesnívalo, že raz na ňom bude tabuľa venovaná práve jemu. V tomto roku, kedy si pripomíname 95. výročie od jeho narodenia nastal čas, aby sme trošku z tej jeho skromnosti odtiahli závoj. Nech teda táto tabuľa slúži nám, ale i návštevníkom mesta Rajec a nech nás inšpiruje pripomenúť si ďalších našich velikánov, ktorí si zaslúžia opätovné odkrytie ich mena,“ povedala Alena Rybárová zostavovateľka zborníka o donovi Paulinym s názvom Veľký muž z malého mesta.

Informovala: Alena RybárováFoto: Slavomír Kalma

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.