V Rajeckej Lesnej uviedli autobiografickú knihu slovenského saleziána

(Žilina, 17. decembra 2014) – Obyvatelia obce Rajecká Lesná si 15. decembra pripomenuli osobu svojho rodáka, misionára a saleziána dona Martina Mazáka, ktorý v roku 1929 opustil Slovensko. Pri príležitosti jeho 101. výročia narodenia, oslávili prezentáciu jeho autobiografickej knihy o rokoch misionára v Alžírsku či Švajčiarsku.

Ako misionár a kňaz pôsobil salezián Martin Mazák štvrťstoročia svojho života v Slovenskej Katolíckej misii vo Švajčiarsku. Zasadil sa o podporu a šírenie slovenskej knihy v zahraničí. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia začal svoje zážitky a skúsenosti spisovať do rozsiahlej publikácie, ktorej prvú časť sa rozhodla slovenská provincia saleziánov uviesť už tento rok.

Na realizácii knižného titulu Martin Mazák – Spomienky slovenského saleziána, sa finančne podieľal vo veľkej miere Žilinský samosprávny kraj a Krajská knižnica v Žiline. Uvedenia knihy z vydavateľstva Don Bosco v Rajeckej Lesnej sa zúčastnila riaditeľka Krajskej knižnice Katarína Šušoliaková. „Don Martin Mazák bol veľká osobnosť, a tým, že sa jeho myšlienky a spomienky dostali do tejto knižnej podoby, budú zachované pre ďalšie generácie. To bolo cieľom tejto publikácie,“ vyjadrila sa Katarína Šušoliaková.

Medzi prítomnými bol aj švajčiarsky spolupracovník a spolubrat Martina Mazáka, prorektor Vysokej školy sv. Alžbety, profesor don Jozef Kutarňa. „Bol to veľký človek, patriot, Slovák a národovec. Zároveň bol veľký askéta, ktorý veľa nerozprával, ale keď niečo povedal, stálo to za to. A bol aj veľmi obetavý,“ dodal don Kutarňa.

Najväčším snom dona Martina Mazáka bol počas rokov v exile návrat na Slovensko. Zomrel ako 93 ročný v Ženeve, odkiaľ jeho ostatky previezli do Rajeckej Lesnej. Spomienky slovenského saleziána sú len prvou časťou z takmer 1000 stranových zápiskov misionára a kňaza.

Informovala Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.