V Ríme sa rozlúčili so zosnulým donom Rudolfom Blatnickým

(Rím, 16. marca 2015) – V sobotu 14. marca sa Slováci žijúci v Ríme rozlúčili so zosnulým saleziánom profesorom Rudolfom Blatnickým SDB, ktorý zomrel 9. marca vo veku 87 rokov.

Pohrebnej svätej omšiv kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda predsedal kardinál Jozef Tomko. Medzi prítomnými boli aj provinciál slovenských saleziánov don Jozef Ižold SDB a bývalý provinciál don Štefan Turanský SDB.

Okrem rozlúčkového príhovoru v mene saleziánskej provincie sa so zosnulým v mene generácie rovesníkov rozlúčil don Alojz Ondrejka SDB z Bardejova a v mene odchovancov gymnázia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme pán Michal Kaňa.

Telesné pozostatky zosnulého dona Rudolfa Blatnického boli uložené v saleziánskej hrobke na rímskom cintoríne Campo Verano.

Spracované podľa TK KBS, foto Š.Turanský SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.