V Ríme skončil kurz nových provinciálnych ekonómov

(Rím, Taliansko, 29. mája 2014) – Takmer po týždennej práci sa 23. mája skončilo školenie provinciálnych ekonómov. Školenia v generálnom dome sa zúčastnilo pätnásť saleziánov z rôznych častí sveta.

Najdôležitejším darom, ktorý si účastníci zo stretnutia odnášajú, je kultúrna bohatosť zdieľanie skúseností, ktoré každý brat priniesol.

2014 05 31 ANS ekonomovia2

Program organizoval a viedol koadjútor Jean Paul Muller, generálny ekonóm. Asistovali mu don Piotr Gozdalski a don Tullio Orler – spolubratia, ktorí s ním pracujú na hlavnom hospodárskom úseku Kongregácie. Účastníkom predstavili prax, metódy účtovníctva a organizáciu kancelárie.

„Mohli sme svoj čas stráviť tým, že sme videli profesionalitu a zanietenie ľudí, ktorí pracujú na hlavnom hospodárskom úseku Kongregácie a spôsob, akým spolupracujú. Videli sme, že v praxi táto práca nie je len o papierovaní a vzťahoch so štátnymi autoritami. Je to v prvom rade profesionálna pastoračná služba mladým, ktorí sú prvými prijímateľmi našej saleziánskej charizmy,“ povedal jeden z účastníkov.

Školenia sa zúčastnili aj niektorí hlavní radcovia a prihovorili sa na stretnutí. Vikár, don Francesco Cereda, hovoril o rehoľnej poslušnosti. Don Filiberto Gonzales vyzdvihol dôležitosť sociálnej komunikácie. Don Javier Valiente, španielsky delegát pre komunikáciu, sa prihovoril na tú istú tému.

Kurz bol obohatený študijným výletom k vykopávkam a púť do katakomb svätého Kalixta, kde slávili svätú omšu pri hrobke prvých kresťanských mučeníkov.

Stretli sa aj s hlavným predstaveným, donom Ángelom Fernándezom Artimem, mnohí sa s desiatym nástupcom dona Bosca videli po prvýkrát.

„Vraciame sa do našich komunít, aby sme slúžili mladým s väčším entuziazmom, kompetenciou a nadšením,“ vyjadrili sa účastníci.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.