V Ríme zomrel slovenský salezián diakon profesor Rudolf Blatnický

(Rím, 10. marca 2015) – Don Rudolf Blatnický SDB, diakon, profesor dogmatickej teológie a redaktor zomrel v Ríme vo veku 87 rokov. Vyše dvadsať rokov redaktorsky spolupracoval pri vydávaní kníh v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ako profesor pôsobil aj na teologickej fakulte Pápežskej saleziánskej univerzity.

Don Blatnický sa narodil 6. januára 1928 v Trnave. Základné vzdelanie získal v rodnom meste, kde aktívne navštevoval aj saleziánske oratórium na Kopánke. Tam pod vplyvom vynikajúceho farára dona Jána Hlubíka objavil kňazské povolanie. Po úspešnej maturite na gymnáziu v Trnave roku 1946 vstúpil do Saleziánskej spoločnosti. Prvé rehoľné sľuby zložil 5. októbra 1947. Pedagogickú prax potom vykonával v Saleziánskom pedagogickom študentáte v rodnej Trnave a neskôr v Hodoch pri Galante. Rozpustenie reholí v apríli 1950 ho zastihlo v komunite v Bratislave na Trnávke. Z Podolínca sa mu podarilo ujsť a po dobrodružnom prechode viacerých hraníc sa dostal do Turína v Taliansku. Tam ho predstavení poslali na osobitný prípravný kurz filozofie (1950-51), aby mohol byť prijatý na teologické štúdiá. Po dvoch rokoch teológie štúdiá prerušil a venoval sa pedagogickej praxi v Litovskom malom seminári v Ríme. V roku 1960 pokračoval v teológii a 1. januára 1962 ho turínsky arcibiskup kardinál M. Fossati vysvätil za diakona. Napriek tomu, že veľmi úspešne absolvoval teologické štúdium a získal doktorát (ThDr.), rozhodol sa ostať trvalým diakonom.

Po založení Slovensko-talianskeho gymnázia pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme prešiel do tohto nábožensko-kultúrneho strediska, kde vyše dvadsať rokov spolupracoval tak v pedagogicko-výchovnej činnosti ako aj pri vydávaní kníh a časopisov. Okrem toho bol pozvaný aj ako výpomocný profesor na teologickú fakultu Pápežskej saleziánskej univerzity, kde prednášal dogmatickú teológiu. Dlhé roky spolupracoval aj s redakciou rozhlasovej stanice „Voice of Amerika“. Od roku 1996 po ťažkom úraze v mestskej doprave sa jeho pracovná schopnosť značne znížila. Žil na odpočinku v jednej z rímskych saleziánskych komunít. Prof. Blatnický vyvinul bohatú literárno-vedeckú činnosť tak v spolupráci na základných teologických, biblických a liturgických príručkách až po najnovší Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998), ako aj vlastnými vedeckými a publicistickými príspevkami v rozličných časopisoch. Ešte v roku 1998 zredigoval zborník vedeckých statí, ktorým si Pápežská saleziánska univerzita v Ríme uctila životné jubileum prof. Jozefa M. Heribana.

Don Rudolf Blatnický zomrel v Ríme v pondelok 9. marca 2015 večer.

Rozlúčka s talianskou saleziánskou komunitou bude v Ríme v saleziánskom dome na Gerini v stredu 11. marca 2015, predsedať jej bude provinciálny vikár rímskej saleziánskej provincie don Antonio Sanna.Slovenská komunita sa rozlúči so zosnulým v sobotu 14. marca 2015 o 10.30 h svätou omšou a pohrebnými obradmi v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Obradom bude predsedať otec kardinál Jozef Tomko. Don Blatnický bude pochovaný na rímskom cintoríne Campo Verano.

Spracované podľa: Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s.118-119.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.