V Šaštíne ďakovali za prítomnosť saleziánskej rodiny na Slovensku

(Šaštín, 14. septembra 2017) – V roku 2017 si saleziánska rodina pripomína 93 rokov od príchodu saleziánov na Slovensko. V piatok 8. septembra sa pri tejto príležitosti konala v Šaštíne spomienková ďakovná slávnosť.  

Zároveň bola odhalená a požehnaná pamätná tabuľa na dome, v ktorom v rokoch 1970 – 1982 žili dve sestry saleziánky – Anna Lukáčová a Terézia Vavrovičová. Odhalenie tabule uviedol a celou slávnosťou prítomných sprevádzal páter Martin Lehončák OSPPE. Liturgický obrad požehnania viedol provinciál saleziánov don Jozef Ižold a spomienkovú tabuľu odhalila vikárka provinciálnej predstavenej sr. Monika Skalová.

Za prípravou pamätnej tabule stál ešte bývalý farár v Šaštíne salezián don Jozef Pöstényi ako aj historička Mgr. Ľudmila Machová. Neskôr iniciatívu prevzala pod záštitu komunita pavlínov.

Ďakovanie za prítomnosť saleziánskej charizmy v Šaštíne pokračovalo modlitbou posvätného ruženca v bazilike a slávením svätej omše, ktorej predsedal otec provinciál don Jozef Ižold. V homílii sa všetkým prítomným prihovoril don Peter Lorenc, misionár v Jakutsku.

 www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.