V Turíne pri 200-ročnici dona Bosca vystavia aj turínske plátno

(Turín, 5. decembra 2013) – Na jar roku 2015 bude opäť vystavené Turínske plátno. Oficiálne to oznámil turínsky arcibiskup Cesare Nosiglia. Vystavenie tohto rúcha sa bude konať pri príležitosti osláv dvesto rokov od narodenia veľkého turínskeho svätca a zakladateľa saleziánskej rodiny sv. Jána Bosca. Arcibiskup Nosiglia si želá, žeby medzi pútnikmi mohli privítať aj pápeža Františka.

„S veľkou nádejou a s trochou chvenia s radosťou oznamujem, že v katedrále v Turíne, v roku 2015 sa bude konať mimoriadne vystavenie svätého plátna. Dostal som k tomu v uplynulých dňoch zo Štátneho sekretariátu Svätej Stolice oznámenie o súhlase Svätého Otca na vystavenie plátna,“ napísal v oficiálnom texte na stránke www.sindone.org turínsky arcibiskup.

Vystavenie bude trvať približne 45 dní a zahrnie veľkonočné obdobie (od polovice apríla 2015) ako aj záver osláv dvestoročnice dona Bosca, 16. augusta v tom roku.

„Máme nádej, že pri tejto príležitosti – doplnil arcibiskup Nosiglia – sa príde modliť pred svätým plátnom a tiež si uctiť dona Bosca aj pápež František.“

(zdroj textu a foto: vaticaninsider.it)

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.