V Turíne vysvätia za diakona aj slovenského saleziána

(Turín, 12. júna 2014) – V sobotu 14. júna popoludní o 15.30 sa bude konať v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne diakonská vysviacka desiatich saleziánov – sedem z Talianska, po jednom zo Sýrie a z Haiti a jeden zo Slovenska. Je ním Ján Krupa.

Do služby diakonátu ich bude ordinovať modlitbou a vkladaním rúk turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia.

O ceste duchovného povolania Jána Krupu napísala svoje svedectvo jeho mama, v časopise Don Bosco dnes 3/2014:

Môj syn salezián

Keď si tak spomínam na Jankovu cestu k rehoľnému životu – bolo to jedno veľké, ale milé prekvapenie. Vedeli sme, že inklinuje k saleziánom, veď tam a s nimi trávil väčšinu voľného času. Nám sa zdalo, že si stále chodí po výletoch, ale keď nám povedal: „Mami, oci, teraz budem doma ešte viacej chýbať, rozhodol som sa vstúpiť do rehole saleziánov. Neboli to iba výlety, keď som doma chýbal, no ja som už vtedy podstupoval formáciu, len som Vám nemohol o tom povedať.“ Vtedy som pocítila obrovskú radosť a milosť, že Pán zhliadol na našu rodinu a hodlá ju tým, že nám „berie syna“, rozšíriť o celú saleziánsku rodinu. Manžel, Jankov otec cítil, že Janka to tam ťahá, a obetoval svoje modlitby práve na ten úmysel, akoby chcel obetovať svojho syna, ako Abrahám. A keď nám Janko povedal o svojom rozhodnutí, tvárili sme sa prekvapene, vedeli sme, že to len Pán vyslyšal naše modlitby za neho, ktoré sa potom ešte viac zintenzívnili. Pre nás, a teraz hovorím aj za manžela, brata aj sestru, to nebola ťažká chvíľa, ale hádam najkrajšia a najšťastnejšia. Odvtedy sa celá rodina zomkla v modlitbách za Jankovu cestu. Podporovali sme ho a sprevádzali od noviciátu po všetkých „štáciach“ na Slovensku aj v Taliansku, okrem Azerbajdžanu. To bolo hádam najväčšie naše cestovanie a spoznávanie miest, kde Janko postupne pôsobil. Druhý syn Michal, pod vplyvom Janka, zložil prísľuby, ako salezián spolupracovník.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.