V Turíne vysvätili štyroch slovenských mladých saleziánov za diakonov (+ VIDEO)

(Turín 13. júna 2020) – V Bazilike Márie Pomocnice kresťanov v Turíne sa konala vysviacka dvanástich mladých saleziánov za diakonov. Štyria z nich sú Slováci: Ján Butkovský (29), Peter Boško (36), Daniel Holúbek (31) a Jozef Peržeľ (30). Prvý stupeň kňazstva udelil mladým saleziánom turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia pod obrazom Márie Pomocnice v chráme, ktorý v štvrti Valdocco postavil zakladateľ saleziánov don Bosco. Na slávnosti bol prítomný aj novomenovaný slovenský provinciál don Peter Timko.

Pri dodržaní platných opatrení boli na slávnosti v priestrannej bazilike prítomní nielen spolubratia svätencov z komunity študentov teológie v Turíne-Crocette ale aj desiatky mladých a ďalší hostia. Turínska saleziánska provincia zabezpečila zo slávnosti priamy prenos na svojom facebooku. Video je možné si pozrieť aj zo záznamu.

 

Liturgia vysviacky bola zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorá sa v Taliansku slávi v nedeľu. S turínskym arcibiskupom Mons. Nosigliom koncelebrovali direktor komunity študentov teológie don Marek Chrzan a turínsky provinciál saleziánov don Enrico Stasi.

Mons. Nosiglia vo svojej homílii vyzval mladých svätencov k veľkej vďačnosti a k úlohe žiť eucharistiu, pretože ona nie je len slávením v kostole, ale má aj misionársky rozmer. „Eucharistiu treba žiť, okrem jej slávenia a že v ňu veríme.“ Pripomenul, že ako kresťania „sme povolaní žiť Krista a žiť z Krista“. Po tom, ako mladí saleziáni zložili do rúk turínskeho arcibiskupa sľub poslušnosti svojim legitímnym predstaveným, vyslovil nad každým z nich biskup slová: „Boh, ktorý začal v tebe svoje dielo, nech ho aj dokončí.“

2020 06 13 diakoni-turin-vysv2Mons. Cesare Nosiglia prednáša svoju homíliu

2020 06 13 diakoni-turin-vysv3Počas modlitby litánií ku všetkým svätým ležia svätenci dolu tvárou na dlažbe chrámu

Do turínskej baziliky sa symbolicky po 80. rokoch od svojej kňazskej vysviacky vrátil aj dnes už blahoslavený Titus Zeman, keď aj jeho meno zaznelo vo vzývaniach mučeníkov, v litániách ku všetkým svätým. V závere slávnosti za nových diakonov poďakoval prítomným i neprítomným rodičom, arcibiskupovi, saleziánom spolubratom, osobitne komunite a direktorovi, predstaveným a formátorom – medzi nimi aj zosnulému slovenskému provinciálovi Jozefovi Ižoldovi „ktorý, ako dúfame, nás sprevádza z neba“ –, mladým z oratórií a všetkým, ktorí pripravili a umožnili slávnosť slovenský diakon Daniel Holúbek. Ubezpečil všetkých aj o modlitbách za nich.

2020 06 13 diakoni-turin-vysv4 Mons. Cesare Nosiglia kladie ruky na hlavu slovenského saleziána Petra Boška a vysviaca ho za diakona

2020 06 13 diakoni-turin-vysv5Biskup Mons. Nosiglia odovzdáva evanjeliár do rúk slovenského saleziána diakona Jána Butkovského

Štyria slovenskí mladí saleziáni diakoni sa po návrate na Slovensko odoberú na určené miesto kvôli karanténe, neskôr podstúpia testovanie na Covid-19 a následne počas leta budú vykonávať diakonskú prax v určených komunitách.

2020 06 13 diakoni-turin-vysv6 Slovenský salezián diakon Daniel Holúbek po slávnosti prednáša slová poďakovania

2020 06 13 diakoni-turin-vysv7

Rhsdb, foto – printscreen

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.