V Žiline sa stretnú miništranti zo všetkých saleziánskych stredísk

(Žilina, 18. januára 2018) – Saleziáni pozývajú miništrantov z celého Slovenska na prvý ročník celoslovenského stretnutia miništrantov zo saleziánskych stredísk. Zúčastniť sa ho môžu chlapci od 5. ročníka ZŠ až po maturantov.

Stretnutie sa bude konať v Žiline v čase od 16.-18. februára. Miništranti sa môžu tešiť na spoločnú prácu, putovanie, miništrantskú službu, modlitbu či šport. Všetko v duchu hesla "Blázni pre Krista". O organizáciu a priebeh sa postarajú ponovici v spolupráci so žilinskými animátormi.

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom online formulára od 14. januára do 11. februára 2018. Po uzatvorení registrácie príde prihláseným okolo 13. februára e-mail. Každú skupinu miništrantov musí sprevádzať salezián.

Pre viac informácií kontaktujte farárov, saleziánov alebo vedúcich miništrantov.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.