V Žiline si zmerali sily hokejbaloví veteráni

(Žilina, 14. mája 2015) – Druhý májový víkend si v Žiline zmerali sily hokejbalisti veteráni – odchovanci saleziánskych stredísk. Celoslovenský saleziánsky hokejbalový turnaj pre chlapcov nad dvadsať rokov sa uskutočnil už po siedmykrát. Spestrením tohtoročného turnaja bola účasť družstva Saleziánov, ktorí pod vedením provinciálneho vikára dona Jána Martišku nezapreli svoje majstrovstvo. Bolo to zároveň pekné svedectvo prítomnosti medzi mladými v roku osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca.  Na ihrisku boli najlepší chlapci z oratória Bratislava – Mamateyova. Na druhom mieste skončilo družstvo zo Žiliny, ako tretí sa umiestnil Bardejov. „Veľmi som sa potešil širokej konkurencii dvanástich stredísk. Musím pochváliť organizátorov za kvalitný turnaj,“ hovorí Oliver z Bardejova. Organizátori aj účastníci sa už tešia budúcoročnú veteránku.

Informoval: Peter Ondrej SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.