Vatikán a saleziáni pozývajú mladých tvoriť hudbu s posolstvom Vianoc

(Vatikán, 29. apríla 2021) – Vatikán spolu so saleziánmi v stredu 28. apríla prezentovali nový projekt, ktorý má dať príležitosť mladým ľuďom rozvíjať svoj hudobný talent a kreativitu v službe Dobrej zvesti. Tzv. „Christmas contest“ má stimulovať mladých k skladaniu originálnych vianočných skladieb a piesní. Víťazi súťaže budú môcť vystúpiť so svojimi dielami na tradičnom Vianočnom koncerte vo Vatikáne.

Projekt na pôde Vatikánskeho rozhlasu virtuálnou formou predstavili jeho organizátori. Pápežskú nadáciu Gravissimum educationis reprezentoval jej predseda kardinál Giuseppe Versaldi a združenie Misie Dona Bosca (Missioni Don Bosco) hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

Konkurzu sa môžu zúčastniť mladí vo veku 16 – 35 rokov, jednotlivci i skupiny. O skladbách bude rozhodovať odborná porota.

Ako sa uvádza na internetovej stránke projektu Christmas contest, „mladí účastníci konkurzu sú pozvaní tvoriť originálnu hudbu a piesne inšpirované životom, láskou, pokojom a svetlom, čiže k tomu, aby prostredníctvom svojho umenia vyjadrili tradičné hodnoty Vianoc. … Kľúčovými slovami projektu sú: partnerstvo a zdravá kreativita. Neexistuje tu súťaženie či preteky, ale jednota hudby, štýlov a rozličných hudobných žánrov spojených s novými generáciami, ktoré majú v rukách budúcnosť planéty“.

Ako ďalej uvádzajú organizátori, „či už ide o klasiku, džez, rock, gospel, reggae či rap, nezáleží na žánri, dôležité je komunikovať!“

Projekt má aj dobročinný charakter. V priebehu prezentácie sa hovorilo o misijných a dobročinných dielach oboch organizácií na pomoc mladým v Konžskej demokratickej republike, ktorým poputuje i výťažok z Vianočného koncertu.

Inšpiráciou k vytvoreniu projektu Christmas contest bol samotný pápež František. Ten sa viackrát vyjadril, že výchova a vzdelávanie môže urobiť svet lepším a vyzýva k načúvaniu mládeži. Umelcom, ktorí minulý rok vystúpili na Vianočnom koncerte vo Vatikáne, povedal: „Aj uprostred zmätku spôsobeného pandémiou vaša kreativita môže vytvárať svetlo“. Takto sa zrodil Chistmas contest – uvádzajú organizátori – rozhodli sme sa investovať do výchovy a vzdelávania, dať hlas mladým a plodiť svetlo za pomoci kreatívnosti!“

Zdroj: vaticannews.va

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.