Včera sme si pripomenuli saleziánskeho blahoslaveného Alberta Marvelliho

2014 10 06 MarvelliVčera, v nedeľu 5. októbra, hoci sme ju liturgicky neslávili, bola spomienka blahoslaveného Alberta Marvelliho (1918-1946). Odchovanec oratória v Rimini, inžinier, vychovávateľ a katechét, zomrel počas tragickej nehody vo veku 28 rokov.

Jeho mladý život bol poznačený silnou sociálnou citlivosťou a kresťanským svedectvom. Už vo veku 15 rokov sa stal animátorom v oratóriu. Medzi mladými bol výnimočný pre svoju nezvyčajnú cnosť a zjavnú jednoduchosť a prirodzenosť, s ktorou zvládal aj náročné úlohy. V roku 1933 pápež Pius XI. uznal hrdinské cnosti ctihodného Dominika Savia. V saleziánskom svete to vyvolalo veľké nadšenie, a malo to veľký dopad aj na myseľ mladého Alberta. Dôkazom o tom nájdeme nielen v jeho správaní, ale aj v jeho denníku. 8. decembra 1934 napísal: „Zasvätil som svoje srdce Nepoškvrnenej Márii,“ a na Veľkú noc v roku 1935: „Ježiš, chcem radšej zomrieť, ako zhrešiť.“ Po tomto predsavzatí nasledoval detailný program života. Presne, ako to spravil aj Dominik Savio. Napodobňoval Dominika aj v láske k Eucharistii, apoštolskom štýle služby a neustálom úsmeve. Počas druhej svetovej vojny bol známy pre svoju hrdinskú solidaritu so spoluobčanmi, neskôr pre kultúrne a politické zanietenie pri rekonštrukcii mesta.

Pápež Ján Pavol II. ho blahorečil v roku 2004.

Podrobnejší životopis Alberta Marvelliho nájdete na našej stránke alebo v angličtine či taliančine.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.