Vďaka podpore pomáhame mladým v ťažkostiach ešte efektívnejšie

(Bratislava, 21. decembra 2023) – Radi by sme vám predstavili jeden projekt, na základe ktorého vieme pomáhať o niečo lepšie. Jedná sa o Centrá duševnej starostlivosti, ktoré sú zamerané na podporu ľudí v ich ťažkostiach – aj takto chceme predchádzať sociálnemu vylúčeniu.

Vďaka tomuto projektu aktuálne zamestnávame 11 asistentov, sociálnych pracovníkov, v Bratislavskom a Košickom kraji, ktorí sa venujú individuálnemu a skupinovému sprevádzaniu. S finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vieme poskytnúť mzdové a materiálne zabezpečenie pre štyri saleziánske komunity (Košice: Luník IX, Kalvária; Bratislava: Miletičova, Trnávka) a takto môcť pracovať ešte efektívnejšie s mladými ľuďmi, ktorí nás potrebujú.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.