Vďaka pôstnej zbierke Tehlička podávame pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné

(Bratislava/Kakuma, 2. marca 2022) – Popolcovou stredou začína pôstna zbierka Tehlička 2022 pre africkú Kakumu. Bude sa niesť v duchu motta „Vzdelanie nie je samozrejmosť. Bez dobrého učiteľa nie je dobrá ani škola”.

Saleziáni vedú v utečeneckom tábore Kakuma na severe Kene školu a pomáhajú tak mnohým mladým získať šancu na lepšiu budúcnosť. Tehlička 2022 je pokračovaním Tehličky 2020, počas ktorej sa nepodarilo vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na výstavbu ubytovania pre učiteľov. Občianske združenie SAVIO sa rozhodlo znova otvoriť túto tému, keďže počas návštevy utečeneckého tábora v Kakume sa ukázalo, že naša pomoc je nevyhnutná.

Finančné prostriedky sa nepodarilo v Tehličke 2020 vyzbierať pre lockdown, ktorý poznačil najmä čas trvania zbierky, pôstne obdobie a Veľkú noc. Materiály, ktoré mali mladých vzdelávať ostali nevyužité, študenti sa v čase zbierky učili online. Zbierka Tehlička 2022 pre Kakumu odštartuje na Popolcovú stredu a vyvrcholí vo veľkonočnom týždni. V prípade záujmu môžu podporovatelia prispieť až do konca októbra 2022. Spoločne podajme pomocnú ruku mladým v Kakume.

Život vo štvrtom najväčšom utečeneckom tábore je náročný. Najťažší je pre deti a mladých ľudí, ktorí sem z okolitých krajín utiekli do bezpečia pred vojnou a nehostinnými podmienkami. Ich najväčšou túžbou býva získanie vzdelania, ktoré im dáva nádej na uplatnenie v živote. Od roku 1993 tu Saleziáni don Bosca pôsobia ako jediná rehoľná komunita s cieľom poskytovať ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, či prístup k pitnej vode. Veľkú rolu zohrávajú aj vo vzdelávaní nielen obyvateľov utečeneckého tábora, ale aj miestnych Turkáncov.

SAVIO o. z. chce preto výťažok pôstnej zbierky Tehlička venovať na vybudovanie bezpečného ubytovania pre učiteľov, ktorí do Kakumy prichádzajú z rôznych častí Kene. Do zbierky sa môžu zapojiť rodiny s deťmi, ale aj jednotlivci. SAVIO v rámci kampane spracovalo v roku 2020 zaujímavú brožúru s hravými výzvami pre deti, ktorá sa nachádza na webovej stránke www.tehlicka.sk a je voľne dostupná na stiahnutie.

Budova školy na pozemku saleziánov, kde sa plánuje aj výstvavba ubytovania pre učiteľov.

Prostredníctvom 17 zaujímavých výziev a aktivít, ktorými sprevádzajú slovenský učiteľ Ján Kandur a kenský učiteľ Calvin Lianda, môžu deti a ich rodičia v pohodlí domova zažiť dotyk s realitou života mladých utečencov. V rámci nich spoznajú región Turkana, dozvedia sa základné informácie o živote a vzdelávaní mladých v utečeneckom tábore Kakuma. Samozrejmosťou je, že od minulého ročníka Tehličky, sú na webe www.tehlicka.sk dostupné online aktivity, hry, duchovné materiály, či aktuálna brožúra na prelistovanie.

Ako môžeme pomôcť?

Do Tehličky sa môže zapojiť ktokoľvek jednoduchou registráciou. Široká verejnosť má možnosť podporiť zbierku darovaním online, zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu mladých v Kakume na webe Tehličky. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641, SAVIO o. z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

 SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra a podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné. V Keni združenie dlhodobo pomáha cez adopčný program deťom ulice a ďalším znevýhodneným skupinám mladých ľudí.

Zbierku Tehlička 2022 pre africkú Kakumu finančne podporila aj Nadácia SPP. Vďaka ich podpore sa nám podarilo repasovať tlačené materiály a ponúknuť ich ako kvalitnú vzdelávaciu príručku školám, ktoré sa rozhodnú zapojiť do tohtoročnej Tehličky.

Viac informácií Vám poskytne Štefan Kormančík, SDB, predseda SAVIO o. z., tehlicka@savio.sk, mobil: 0911 063 886.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.