Večer s Titusom Zemanom tentokát v Trnave

(Trnava, 24. júna 2016) – V polovici júna sa uskutočnilo ďalšie stretnutie ctiteľov Božieho služobníka Titusa Zemana. Rozprávanie na tému Salezián milosrdný až po mučenícku smrť bolo ponúknuté tentoraz v Trnave. Na úvod svätej omše, ktorú celebroval vicepostulátor procesu blahorečenia don Jozef Slivoň SDB povedal: "Boh nám pripravuje nového slovenského svätca. Takého svätca, ktorý sa bude prihovárať za nové povolania." Potom nasledovali tri krátke prednášky. Don Slivoň vyzdvihol milosrdenstvo v živote Božieho služobníka, o postave Titusa Zemana ako o ňom hovorí dokument Pozício porozprávala spoluautorka Pozícia Helena Barátová. Do tretice, na aspekty ľudskosti a svätosti tohto kandidáta na blahorečenie cez jeho fotografie upriamil ctiteľov jeho synovec Michal Titus Radošinský. "V podstate stále sa snažíme prehlbovať informácie ctiteľov Božieho služobníka Titusa Zemana. Čím ďalej tým viac, aby sa ľudia oboznamovali s ním," dodáva. Podľa slov dona Slivoňa postupuje proces smerujúci k blahorečeniu Božieho služobníka veľmi rýchlo.

Okrem spomienkového stretnutia v Trnave sa uskutočnila v júni aj ďalšia púť ctiteľov Titusa Zemana po stopách tohto Božieho služobníka. Salezián kňaz Titus Zeman na začiatku obdobia komunizmu obetoval svoj život za záchranu duchovných povolaní. Ako odznelo na prednáške Heleny Barátovej: "Vybral najšikovnejších saleziánskych bohoslovcov, a tak ich ochránil pred komunistickou prevýchovou. Pomohol im stať sa kňazmi s úmyslom návratu na Slovensko a byť oporou Cirkvi." Saleziáni pozývajú veriacich k modlitbám, aby proces jeho blahorečenia priniesol pre Slovensko dar ďalšieho svätca.

mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.