Večné sľuby budú u saleziánok aj tento rok. Dve z nich povedia Pánovi svoje „áno“ navždy

(Banská Bystrica, 19. júna 2023) – Saleziánky budú sláviť slávnosť skladania večných sľubov aj tento rok. Dve sestry saleziánky Mária Gregová a Lamiya Jalilová povedia svoje „áno“ navždy.

Večné sľuby sestry zložia 1. septembra o 11:00 hod. v kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici. „Som naozaj šťastná, že príde ten deň, na ktorý som sa stále tešila a pripravovala. Budem patriť Pánovi navždy,“ vyjadrila svoje pocity sestra Lamiya Jalilová. Sestry si ako motto vybrali úryvok z 3. Eucharistickej modlitby „Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba.“ „Táto modlitba mňa osobne oslovuje už dlhé roky, vždy počas svätej omše, keď ju kňaz prednáša. Práve pôsobením Ducha Svätého sme so všetkým tým, čo žijeme a prinášame na svätú omšu premenení spolu s chlebom a vínom na obetu pre Pána. Nie je to naša aktivita, zásluha, ale Jeho milosť! Tak ani večné sľuby nie sú ‚odmena za dobré správanie‘, ale ochota prijať dar Ducha Svätého, ktorým si nás zasväcuje pre seba,“ vysvetľuje sestra Mária. Ďalej dodáva: „3. Eucharistická modlitba je pre mňa veľmi výstižná. Večná profesia sa úzko spája s Eucharistiou a spečaťuje sa podpisom sľubu na oltári.“ Slávnostnej Eucharistie sa zúčastní aj radkyňa z generálnej rady Inštitútu Dcér Márie Pomocnice v Ríme sestra Maria Assunta Sumiko Inoue. Na Slovensku bude za účelom kánonickej vizitácie saleziánok.

Informovala: Dagmara Čepelová, FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.