Viac ako 70 domkárov sa stretlo na valnom zhromaždení

(Tajov, 15. apríla 2019) – Prvý aprílový víkend zasadal v Tajove najvyšší orgán Domky – Združenia saleziánskej mládeže. Pracovný program valeného zhromaždenia dopĺňali workshopy, vstupy zaujímavých hostí a nechýbal ani čas na spoločnú zábavu a spoznávanie sa.

Prinášame vám správu o podujatí z pohľadu jedného z účastníkov:

Už je to niekoľko dní, čo členovia sekretariátu Domky pobalili všetko možné i nemožné a vydali sa na cestu do Tajova. Všetci zamestnanci sekretariátu, predseda Domky a dve členky predsedníctva dorazili na miesto konania valného zhromaždenia o niečo skôr, odhodlaní spraviť všetko, čo bolo v ich silách, aby sa účastníci cítili čo najpohodlnejšie.

Okolo 17:00 hod. sa začali schádzať predsedovia a zástupcovia jednotlivých stredísk až sa nás napokon stretlo niečo okolo 70 mladých ľudí z celého Slovenska. Prítomných bolo 27 z 29 stredísk a jeden projekt Domky – Festival Lumen.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré sa stretáva minimálne raz ročne za účelom rozhodovania o dôležitých otázkach a smerovania organizácie. Program bol predovšetkým pracovný. Hneď v piatok večer bola predstavená činnosť predsedníctva, sekretariátu a kontrolnej komisie a tiež sa predstavili kandidáti, ktorí boli volení do predsedníctva a kontrolnej komisie. V sobotu ráno prebehli samotné voľby do týchto orgánov. Do kontrolnej komisie pribudli dvaja noví členovia – Jakub Zeman a Mária Vavrová a staronová Lucia Blahúsová. V predsedníctve Domky ostáva Katarína Holeková a pribudli Stanislav Jánoš a Juraj Chorvatovič, ktorí sa pridajú k súčasníkom Terézii Liptákovej, Barbore Kubalovej a Matejovi Uherovi. Okrem volieb sa hovorilo o hospodárení Domky a hlasovalo sa o rozpočte pre rok 2019.

V sobotu poobede sa ubralo z pracovného nasadenia a privítali sme medzi sebou hostí. Viktória Žolnová nám ako jediná Slovenka prítomná na Synode o mladých zreferovala, čo pre nás táto Synoda znamená. Druhým hosťom bol Pavlol Grach SDB, ktorý pre nás slávil sv. omšu a po nej v prednáške priblížil viac myšlienku svätosti v saleziánskom prostredí. Na tému hesla hlavného predstaveného „Svätosť je aj pre teba“ sa uskutočnili aj tri workshopy: Politika, YouTuberstvo a Misie ako cesta k svätosti.

Všetci zúčastnení boli dopredu vyzvaní k tomu, aby priniesli „niečo pod zub“, čo charakterizuje ich kraj. A tak sa sobotný večer niesol vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorú dopĺňalo hudobné sprevádzanie kapely.

V nedeľu doobeda sme sa vrátili k pracovným povinnostiam. Dozvedeli sme sa dôležité informácie pre nadchádzajúci rok. Najväčšou udalosťou roka 2019 bude #akciaanimator v Banskej Bystrici, ktorej príprava už prebieha prostredníctvom aplikácie Akcia animátor. Predstavili sa aj jednotlivé komisie, ktoré rozprávali o svojej činnosti a pozývali mladých na spoluprácu s nimi.

Každý deň nechýbali ranné a večerné modlitby, ktoré si tento rok pripravovali tzv. NON SDB strediská, za čo im patrí veľká vďaka. Svätou omšou sme začínali a tiež skončili celé valné zhromaždenie. Predseda Ján Holubčík SDB pri tejto príležitosti poďakoval všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru a vysoké pracovné nasadenie.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.