Viac ako dvesto chlapcov dalo spoločnú bodku za letnými prázdninami

(Levoča, 2. septembra 2015) – Tohtoročná jubilejná tridsiata Bodka za prázdninami 2015 na Mariánskej hore v Levoči prilákala 260 chlapcov zo 16 saleziánskych stredísk na Slovensku.

Najpočetnejšie stredisko bolo tentokrát Humenné, odkiaľ prišli až päťdesiati chlapci. Hlavnou myšlienkou Bodky bolo krátke povzbudenie „Poďme na to!“.  Tieto slová adresoval svojho času don Bosco Panne Márii na jednej ceste po Francúzku. Vďaka dôvere v jej pomoc napokon cesta priniesla veľké požehnanie a podporu mnohých dobrodincov pre jeho činnosť.

Program odštartoval súťažou scénok Grammy Bodkár na motívy tohtoročného hesla Bodky. Najlepšie sa ho podarilo vystihnúť chlapcom z Michaloviec, ktorí si odniesli víťaznú cenu.

Hry pre mladších viedli novici, ktorí sa stali na chvíľu prvými saleziánmi, ktorí prišli na Slovensko a potrebovali získať kvalitných spoločníkov. Vďaka šikovnosti a bystrosti pri hrách sa deťom napokon podarilo takúto partiu nájsť. Zároveň maľovali obraz dona Bosca, ktorý po umeleckej stránke asi nevojde do histórie, ale má veľkú symbolickú cenu.

Súčasne sa starší chlapci rozišli po workshopoch. Na výber mali štyri: čo ukrýva duša skutočného muža, o modlitbe mladých, o povolaní otca provinciála a o rozhodovaní životnej cesty.

Mladí saleziáni pomohli chlapcom s prípravou na svätú spoveď, ktorá bola peknou duchovnou bodkou za prázdninami. Oslava vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval otec provinciál don Jozef Ižold.

Zdroj: www.pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.