Video Heslo 2020 – so slovenským dabingom

(Rím/Bratislava, 24. januára 2020) – „Dobrí kresťania a čestní občania“ je znenie Hesla na rok 2020, ktoré prehlbuje verš evanjelia: „Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“.

Už tradičný video-komentár k Heslu hlavného predstaveného ponúka saleziánska informačná agentúra ANS v desiatkach jazykov, zväčša s titulkami. V spolupráci s mediálnou redakciou Don Bosco media prináša ANS tento rok video so slovenským dabingom.

 

Hlavný predstavený saleziánskej rodiny, don Ángel Fernández Artime, pozýva celú saleziánsku rodinu, aby vedela načrtnúť nové cesty v línii vlastnej charizmy. Keďže sa tento rok uzatvára šesťročné funkčné obdobie hlavnej rady, Heslo chce naznačiť aj dedičstvo, ktoré sa má zachovať a oceniť. Desiaty nástupca dona Bosca v ňom znova vychádza zo srdca saleziánskeho výchovného systému, aby objasnil „politiku Otčenáša“.

rhsdb

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.