Vo Ľvove otvorili športový komplex Bosco-Aréna

(Ukrajina, Ľvov, 16. septembra 2021) – V nedeľu 5. septembra ukrajinskí saleziáni vo Ľvove slávnostne otvorili nový športový areál s názvom „Bosco-Aréna“, ktorý zahŕňa telocvičňu a športové ihrisko. „Bosco-Aréna“ bude základňou športového klubu Don Bosco, v ktorom je 350 mladých, ktorí sú okrem športového rozvoja vedení aj ku kresťanskému a ľudskému rastu.

Inaugurácii predsedal mons. Borys Gudziak, gréckokatolícky biskup pre ukrajinských veriacich v USA, metropolita Philadelphie. Inaugurácie sa zúčastnilo mnoho hostí a dobrodincov saleziánov, vrátane primátora Ľvova, pána Andriya Sadovyia.

Predstavený saleziánskej ukrajinskej vizitatórie don Mykhaylo Chaban vo svojom príhovore podčiarkol, že športový areál dotvorí obraz mnohých aktivít, ktoré saleziánska kongregácia ponúka na poli formácie mladých na tele i na duchu.

OnMisdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.