Vo Vatikáne odovzdali Pozício v kauze blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana

(Rím, Taliansko, 9. júna 2015) – V pondelok 8. júna, na saleziánsku liturgickú spomienku maďarského mučeníka koadjútora bl. Štefana Sándora, hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime navštívil prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata. Oficiálne mu predstavil a odovzdal Pozício o mučeníctve (Positio super martyrio) slovenského saleziána Božieho služobníka Titusa Zemana. Hlavného predstaveného sprevádzali aj generálny postulátor don Pierluigi Cameroni a vicepostulátor kauzy Božieho služobníka don Jozef Slivoň.

2015 06 09 pozicio copy

Relátorom pre Pozício Božieho služobníka s povesťou mučeníka dona Titusa Zeman bol páter Zdzisław Kijas, OFM Conv., a spolupracovníčkami Maria Zanet a Helena Barátová. Pozício v sebe zahŕňa všetok kriticky a do hĺbky spracovaný materiál dôkazov, dokumentov a svedectiev o mučeníctve Božieho služobníka. Obsahom Pozícia sú: krátke predstavenie zo strany relátora; Informatio super martyrio – čiže teologická časť, v ktorej je dokazované, že Boží služobník podstúpil mučeníctvo; a Summarium so svedeckými a dokumentačnými dôkazmi. Po tomto odovzdaní nasleduje fáza, kedy budú Pozício skúmať konzultori teológovia Kongregácie pre kauzy svätých.

2015 06 09 pozicio2 copy

Titus Zeman, slovenský salezián kňaz, sa narodil v kresťanskej rodine 4. januára 1915 vo Vajnoroch, pri Bratislave. Po absolvovaní noviciátu 6. augusta 1932 zložil svoje rehoľné sľuby a stal sa saleziánom. V Turíne dosiahol 23. júna 1940 dlho túženú métu kňazstva. Keď československý komunistický režim v apríli 1950 zakázal rehole a začal deportovať zasvätených do koncentračných táborov, Titus organizoval tajné výpravy do Turína, aby umožnil mladým saleziánom dokončiť štúdiá a stať sa kňazmi.

Boží služobník uskutočnil dve výpravy pre vyše 60 mladých saleziánov. Pri tretej výprave bol don Zeman spolu s účastníkmi výpravy zatknutý. Podstúpil tvrdé vyšetrovanie, počas ktorého bol označený ako vlastizradca a vatikánsky špión, a hrozil mu trest smrti. Dňa 22. februára 1952, s prihliadnutím na niektoré poľahčujúce okolnosti, bol odsúdený na 25 ročný trest.

Don Zeman vyšiel z väzenia po 12 rokoch, 10. marca 1964. Nenapraviteľne poznačený podstúpeným utrpením vo väzení, zomrel po piatich rokoch, 8. januára 1969, s povesťou mučeníka a svätca.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.