Vo Venezuele zabili dvoch saleziánov a zneuctili kaplnku

(ANS, Valencia, 17. február 2014) – Pred pol nocou v sobotu 15. februára boli zabití v Colegio Don Bosco v meste Valencia vo Venezuele dvaja starí saleziáni. Informoval o tom provinciál tamojších saleziánov v tlačovej správe: „Katolícka cirkev vo Venezuele utrpela nenahraditeľnú stratu smrťou dvoch rehoľníkov zo saleziánskej rodiny, ktorá obetavo slúži chudobným mladým krajiny.“

S cieľom lúpeže prepadli dvaja ozbrojení mladí muži saleziánsky dom a po ich brutálnom útoku zomreli don Jesús Plaza, 80 ročný, a koadjútor Luis Sanchéz, 84 ročný. Pri obrane spolubratov bol zranený direktor tamojšej saleziánskej komunity don David Marín, ktorý musel podstúpiť urgentný chirurgický zákrok a teraz je už mimo ohrozenia života.

Okrem škôd, ktoré útočníci spôsobili na majetku komunity, vstúpili aj do kaplnky, vlámali sa do bohostánku a zneuctili eucharistiu, ukradli kalichy a výzdobu.

Tlačová správa saleziánov ďalej uvádza: „Zároveň s bolesťou nad stratou dvoch starých saleziánov pociťujeme zármutok nad dvoma mladými mužmi, ktorí popletení v duši spáchali tieto vandalské skutky a zabili dvoch ľudí oddaných dobru chudobných mladých. Ako saleziánska rodina zavrhujeme každé násilie proti komukoľvek a žiadame kompetentné orgány, aby vyjasnili, čo sa stalo, s ohľadom na spoločenskú spravodlivosť a pokoj, ktoré tak veľmi chýbajú v týchto rokoch.“

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.