Výchova je maratón na dlhé trate, no ruženec bol vždy poruke

(Žilina, 17. februára 2023) – V sobotu 11. februára, si Pán k sebe povolal dlhoročného zamestnanca SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pána Antona Belanca. „Ujo Tóno“ alebo „Tonko“ ako ho všetci nazývali, vykonával službu vrátnika viac ako 20 rokov.

„Spomíname si na neho ako na verného svojej službe, vždy pokojného, prívetivého a ochotného pomôcť,“ opísali uja Tonka žilinskí saleziáni.

Don Bosco chcel, aby sa jeho diela, kde žijú a pracujú saleziáni nevolali kláštormi alebo ústavmi, chcel, aby sa volali domami a vytvárali domov. Záležalo mu na tom, aby sa mladí ľudia a návštevníci, ktorí prichádzajú do saleziánskeho domu cítili prijatí, aby dostali uspokojujúcu odpoveď a informáciu. Postava vrátnika, ktorý je človek prvého kontaktu bola pre neho preto veľmi dôležitá a zveroval ju zodpovedným a spoľahlivým ľuďom, často samotným saleziánom.

„V každom svojom konaní je vždy láskavý a prívetivý mysliac na to, že láskavosť a pokora sú charakteristické vlastnosti dobrého vrátnika. Keď vidí nejakého mladého prijíma ho s láskou. A popri všetkom sa snaží vyhýbať nečinnosti a využíva všetok rozumne čas,“ hovoril o vrátnikoch don Bosco.

Pri príležitosti posledného obdobia pôsobenia v škole ujo Tóno takto zhrnul svoje spomienky na čas strávený v saleziánskom diele a svoje skúsenosti vo výchove mladých: „Prežil som tu pekné obdobie svojho života. Výchova je maratón na dlhé trate, no ruženec bol vždy poruke. Aj ja, ako súčasť saleziánskeho diela, som sa snažil byť pozorný, vypočuť mladých, podeliť sa o svoje životné skúsenosti, múdro zvážiť, kedy zasiahnuť a kedy prižmúriť oko. Treba mať trpezlivosť, mladí vidia všetko, akí ste a ako sa správate. Rád som s nimi debatoval a trávil čas.“

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

Zdroj: sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.