Vydavateľstvo Don Bosco prináša v októbri aktuálnu tému: Duchovné povolanie

(Bratislava, 9. októbra 2018) – V mesiaci október vydalo Vydavateľstvo DON BOSCO, v rámci obľúbenej edície Viera do vrecka, brožúrku s témou: Duchovné povolanie, pozor, krehké! Brožúra vyšla pri príležitosti konania biskupskej synody o mladých.

Autorom je salezián kňaz Štefan Turanský, ktorý pôsobil v Ríme, Poprade, Žiline a Bratislave. V rokoch 2005 až 2008 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, potom regionálnym predstaveným svojej rehole pre strednú a východnú Európu, neskôr aj rektorom Medzinárodného saleziánskeho seminára v Ríme. Problematikou formácie povolaní sa zaoberá viac ako dvadsať rokov.

„Dnes vnímame, že je duchovných povolaní čoraz menej, kultúrny kontext sťažuje možnosť rozhodovania, rozpoznať pravosť duchovného povolania je čoraz náročnejšie,“ píše don Turanský. Preto sa usiluje odpovedať na otázky: Ako ho citlivo rozpoznať a múdro sprevádzať? Ako sa dá zistiť, či má niekto duchovné povolanie?

„Povolanie nie je pozvanie k strachu a úzkosti, ale pozvanie k láske a službe. Veď Boh ako prvý túži, aby bol človek vo svojom povolaní šťastný,“ píše ďalej. Text obsahuje aj konkrétne rady, postrehy a kroky, ktorými možno sprevádzať toho, kto túži zistiť, či ho Boh povoláva k duchovnému povolaniu.

Októbrovú brožúrku od Štefana Turanského s názvom: Duchovné povolanie. Pozor, krehké! nájdete TU.

Edícia Viera do vrecka je materiál, ktorý pomôže každému dospelému kresťanovi rásť vo viere, pretože jednoduchým spôsobom vysvetľuje niektoré pravdy viery alebo témy, ktoré sa týkajú viery a spoločnosti.

V súčasnosti pripravujeme už deviaty ročník edície s novými zaujímavými témami. Ak by ste chceli svojim reholiam, farnostiam, diecézam a pod. pomôcť aj prostredníctvom týchto brožúrok spoznávať katolícke postoje v rôznych životných situáciách, môžete si výhodne brožúry predplatiť. V prípade záujmu napíšte, prosíme, na email: vieradovrecka@donbosco.sk.

Viac o edícii nájdete na www.donbosco.sk – sekcia „Knihy“, edícia Viera do vrecka.

Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.